Reklameskilte og -plakater

Der er forskellige regler for, hvad du må skilte med

Reklameplakater

Før du må hænge reklameplakater op i Tønder Kommune, skal du søge om en tilladelse ved at benytte linket i "Betjen dig selv" øverst.

Reklameskilte

Plakater, skilte, lysreklamer og andre indretninger med reklameformål må ikke anbringes i det åbne land. Reklamer, der anbringes nær den virksomhed, der reklameres for, er undtaget. Skiltene må dog ikke virke for dominerende i landskabet eller være synlige over store afstande.

Godkendte skilte for trafikkampagner og mindre henvisningsskilte til virksomheder, der er anbragt på egen grund eller ved indkørslen til nærmeste vej, er også undtaget fra forbuddet.

Siden er opdateret:
01.03.2017