Giv os et praj

Giv os et praj, hvis du oplever fejl og mangler

Det kan for eksempel være fejl på gadelys, trafiksignaler, et hul i vejen, skader på fortov eller lignende.

Fejl på gadelys

Hvis der opstår fejl, mangler eller uheld på gadelyset, skal fejlmeldinger stiles til Tønder Kommunes gadelysdriftsentreprenør EL:CON A/S:

 • Du kan fejlmelde gadelys ved at klikke på "Anmeld fejl på gadebelysning" øverst på denne side under "Betjen dig selv"
 • Telefonisk fejlmelding i almindelig arbejdstid til EL:CON A/S: Hverdage (mandag-torsdag kl. 7.00-15.30 og fredag kl. 7.00-12.00) på telefon: 72 22 06 66
 • Telefonisk fejlmelding udenfor almindelig arbejdstid til driftsvagten: Hverdage (mandag-torsdag kl. 15.30-7.00) og weekend (fredag fra kl. 12.00 til mandag kl. 7.00) på telefon: 72 66 70 00
 • Ved større eller alvorlige fejl udbedres fejlen straks. Ved mindre fejl for eksempel enkelte lyskilder, der ikke lyser, udbedres fejlen inden for fire uger.

Fejl på signalanlæg

Hvis du oplever fejl på signalanlæg, som for eksempel trafiksignaler, fartdisplays og variable tavler, kan du sende en e-mail til support.danmark@swarco.com eller ringe på telefon 36 88 88 88. Du kan også vælge at sende en e-mail til teknisk@toender.dk, så sender vi din besked videre,

Andre fejl

I det daglige gør vi vort bedste for, at Tønder Kommune kan fremtræde indbydende og vedligeholdt.

Der kan imidlertid opstå et problem, som vi ikke er opmærksomme på, men som kan være til gene for dig eller andre.

Det kan for eksempel være:

 • Hul i kørebane eller sti
 • Skader på fortov
 • Vand på kørebane eller sti
 • Stoppede rendestensbrønde
 • Defekt eller manglende kørebaneafmærkning
 • Beskadiget skilt/autoværn
 • Gener fra træer og bevoksning ud mod vej, fortov og sti
 • Dårlig oversigt
 • Defekt legeredskab eller busskure
 • Affald på vej eller plads
 • Hærværk
 • Andet

Oplever du sådanne eller lignende fejl, kan du sende en e-mail til teknisk@toender.dk. Så tager vi din henvendelse med i vores løbende planlægning af opgaverne.

Siden er opdateret:
07.05.2019