Giv os et praj

Giv os et praj hvis du oplever fejl og mangler

Det kan for eksempel være fejl på gadelys, et hul i vejen, skader på fortov eller lignende.

Fejl på gadelys

Hvis der opstår fejl, mangler eller uheld på gadelyset skal fejlmeldinger stiles til Tønder Kommunes gadelys driftsentreprenør EL:CON A/S:

 • GADELYS fejlmeldinger kan foretages øverst på denne side under "Betjen dig selv"
 • Telefonisk fejlmelding i almindelig arbejdstid til EL:CON A/S: Hverdage (mandag-torsdag kl. 7.00-15.30 og fredag kl. 7.00-12.00): telefon: 72 22 06 66
 • Telefonisk fejlmelding udenfor almindelig arbejdstid til driftsvagten: Hverdage (mandag-torsdag kl. 15.30-7.00) og weekend (fredag fra kl. 12.00 til mandag kl. 7.00): telefon: 72 66 70 00
 • Ved større eller alvorlige fejl udbedres fejlen straks. Ved mindre fejl f.eks. enkelte lyskilder der ikke lyser, udbedres fejlen indenfor 4 uger.

Andre fejl

Send en e-mail til teknisk@toender.dk  og vi vil tage din henvendelse med i vores løbende planlægning af opgaverne.

I det daglige gør vi vort bedste for at Tønder Kommune kan fremtræde indbydende og vedligeholdt.

Der kan imidlertid opstå et problem, som vi ikke er opmærksomme på, men som kan være til gene for dig eller andre.

Det kan for eksempel være:

 • Hul i kørebane eller sti
 • Skader på fortov
 • Vand på kørebane eller sti
 • Stoppede rendestensbrønde
 • Defekt eller manglende kørebaneafmærkning
 • Beskadiget skilt/autoværn
 • Gener fra træer og bevoksning ud mod vej, fortov og sti
 • Dårlig oversigt
 • Defekt legeredskab eller busskure
 • Affald på vej eller plads
 • Hærværk
 • Andet
Siden er opdateret:
16.01.2017