Trafiksikkerhed og trafikplanlægning

Tønder Kommune har et ansvar for trafiksikkerheden i kommunen og arbejder for at følge Færdselssikkerhedskommissionens nationale målsætning om at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken med 50 % inden udgangen af 2020.

Som et led i at forbedre infrastrukturen og trafiksikkerheden i kommunen er arbejdet med udarbejdelse af trafikplaner for flere større bysamfund i Tønder Kommune igangsat.

Siden er opdateret:
13.06.2016