Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Over fem år investerer parterne tilsammen ca. 250 mio. kr. i udviklingen.

Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.

Grundlaget for samarbejdet findes i en partnerskabsaftale, som definerer de overordnede rammer og hovedindsatsområderne.

Hovedindsatsområderne er

  • Byomdannelse i Højer
  • Højer Byfond
  • Ruter, stier og formidling
  • Klimatilpasning langs Vidå
  • Klimatilpasning i Tønder midtby
  • Udvikling af erhverv og turisme i området

Status lige nu i de seks spor:​​​

Byomdannelse Højer:
Grøbleriet åbnede i Storegade 23 i april 2019
Erik Brandt Dam arkitekter er rådgiver til design og projektering af gader og byrum 

Højer Byfond
Frist for ansøgning: 7. november 2019
Pt: 69 ansøgninger

Ruter, stier og formidling:
Marskstien åbnede 16. august 2019
Stisløjfer åbnede 16. august 2019

Formidlingsstationen Højer Mølle åbnede 16. august 2019 
Øvrige formidlingsstationer, fugleskjul, shelters med videre, åbner 2020 

Klimatilpasning Vidå:
Ansøgning til EU Life Nature forberedes og indsendes december 2019


Klimatilpasning Tønder:​​​​​​​

Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby, offentliggjort 5. november 2018 
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby bliver politisk behandlet 28. februar 2019
Totalrådgiver i udbud forsommer 2019
Møder med de tre prækvalificerede teams sommer 2019
Valg af totalrådgiver sensommer 2019
Projektering efterår/vinter 2019
Første spadestik primo 2020


Erhverv og turisme: ​​​​​​​

Opstart af Grøbleriet i Højer 

Opstart af netværksmøder i følgende netværk: Kunst og kunsthåndværk, overnatning, fødevarer. 
Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende
Produktion af indhold til samarbejdspartnere
Udvikling af den lokale/regionale madkultur og udvikling af overnatningskapacitet

Destinationssite www.tøndermarsken.dk i drift fra 16. august 2019 

Højergaard:
Realdania By og Byg er i gang med restaurering 
Åbning af Arla Fondens Madlejr med mere: Skoleåret 2019/2020 

Eventpulje:

​​​​​​​Næste ansøgningsfrist 1. oktober 2019

I 2019 er der givet tilsagn om støtte til følgende: 

Lyden Af Marsken: Tøndermarsk Soundtracks

Højer Art Jam 2019

Højer Efterskole: Unge sætter spor på Marskstien

The Society og Wildlife Artists: Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper 

Local Food Days 

Smag på Marsken 2019

Fælles fodslaw på Marskstien

 

 

​​​​​​​​​​​​​​

Siden er opdateret:
13.09.2019