Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Over fem år investerer parterne tilsammen ca. 250 mio. kr. i udviklingen.

Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.

Grundlaget for samarbejdet findes i en partnerskabsaftale, som definerer de overordnede rammer og hovedindsatsområderne.

Hovedindsatsområderne er

  • Byomdannelse i Højer
  • Højer Byfond
  • Ruter, stier og formidling
  • Klimatilpasning langs Vidå
  • Klimatilpasning i Tønder midtby
  • Udvikling af erhverv og turisme i området

 

Status lige nu i de seks spor:​​​

Byomdannelse Højer:
Renoveringen af Storegade 23, Højer Byudvikling Aps
Udviklingsplanen for Højer er klar
Valg af rådgiver til design og projektering af gader og byrum er i udbud
Maskinerne går i jorden 2019

Højer Byfond
Frist for ansøgning: 15. februar 2019
Pt: 54 ansøgninger

Ruter, stier og formidling:
Testversion af Marskstien åbnede 29. juni 2018 
Endelig version af Marskstien åbner sommer 2019
Stisløjfer åbner sommer 2019
Formidlingsstationer, fugleskjul, shelters med videre, åbner 2019 

Klimatilpasning Vidå:
Ansøgning til EU Life sendt september 2018. Forventet behandlingstid: ni måneder.  

Klimatilpasning Tønder:
Første spadestik ultimo 2019 
Planforslag præsenteres 5. november 2018 

Erhverv og turisme: 
Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende
Produktion af indhold til samarbejdspartnere
Udvikling af den lokale/regionale madkultur og udvikling af overnatningskapacitet

Højergaard:
Realdania By og Byg er i gang med restaurering 
Åbning af Arla Fondens Madlejr med mere: Skoleåret 2019/2020 

Eventpulje:

​​​​​​​Næste ansøgningsfrist 1. februar 2019

I 2018 er der pt. givet tilsagn om støtte til følgende: 

Kiers Gaards venner: Indkøb af et mobilt mosteri

Højer Village Art Projekt. Et dansk/tysk kunst-og kulturinitiativ med fokus på landsbyen som en alternativ og eksperimental kunstscene. Højer den 10. juni 2018

Tønder Street Food Festival: Festivalen fandt sted den 15. og 16. juni 2018 på Skibbroen i Tønder

Foreningen Højer Art Jam: Event med start søndag den 17.6.18 og afslutning søndag den 24.6.2018

Smag på Marsken 2018. Den 22. september 2018 ved Højer Vandtårn

Spørgsmål
Har du spørgsmål om Tøndermarsk Initiativet, eller har du forslag og ideer, kan du kontakte projektdirektør Erik Jespersen på tlf. 25 70 23 52 eller e-mail eje@toender.dk.

Du er også velkommen på projektkontoret i Højer, Storegade 13. 

Projektdirektør Erik Jespersen

Foto: Ulrik Pedersen

 

Siden er opdateret:
21.11.2018