Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Over fem år investerer parterne tilsammen ca. 250 mio. kr. i udviklingen.

Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.

Grundlaget for samarbejdet findes i en partnerskabsaftale, som definerer de overordnede rammer og hovedindsatsområderne.

Hovedindsatsområderne er

  • Byomdannelse i Højer
  • Højer Byfond
  • Ruter, stier og formidling
  • Klimatilpasning langs Vidå
  • Klimatilpasning i Tønder midtby
  • Udvikling af erhverv og turisme i området

Status lige nu i de seks spor:​​​

Byomdannelse Højer:
Grøbleriet åbnede i Storegade 23 i april 2019
Erik Brandt Dam arkitekter er rådgiver til design og projektering af gader og byrum 

Højer Byfond
Frist for ansøgning: 7. november 2019
Pt: 71 ansøgninger

Ruter, stier og formidling:
Marskstien åbnede 16. august 2019
Stisløjfer åbnede 16. august 2019

Formidlingsstationen Højer Mølle åbnede 16. august 2019 
Øvrige formidlingsstationer, fugleskjul, shelters med videre, åbner i 2020 og 2021 

Klimatilpasning Vidå:
Ansøgning til EU Life Nature forberedes og indsendes vinter 2019/20


Klimatilpasning Tønder:​​​​​​​

Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby politisk godkendt 28. februar 2019
Totalrådgiveropgave var i udbud forsommer 2019
Møder med tre prækvalificerede teams fandt sted sommer 2019
Forsøg med afspærring af halvdelen af vejen foran Hostrups Hotel pågår  
Team EFFEKT arkitekter er valgt som totalrådgiver september 2019
Projektering efterår/vinter 2019
Første spadestik primo 2020


Erhverv og turisme: ​​​​​​​

Opstart af Grøbleriet i Højer 

Opstart af netværksmøder i følgende netværk: Kunst og kunsthåndværk, overnatning, fødevarer. 
Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende
Produktion af indhold til samarbejdspartnere
Udvikling af den lokale/regionale madkultur og udvikling af overnatningskapacitet

Destinationssite www.tøndermarsken.dk i drift fra 16. august 2019 

Højergaard:
Realdania By og Byg er i gang med restaurering 
Åbning af Arla Fondens Madlejr med mere: Skoleåret 2019/2020 

Eventpulje:

​​​​​​​Næste ansøgningsfrist 1. oktober 2019

I 2019 er der givet tilsagn om støtte til følgende: 

Lyden Af Marsken: Tøndermarsk Soundtracks

Højer Art Jam 2019

Højer Efterskole: Unge sætter spor på Marskstien

The Society og Wildlife Artists: Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper 

Local Food Days 

Smag på Marsken 2019

Fælles fodslaw på Marskstien

 

 

​​​​​​​​​​​​​​

Siden er opdateret:
09.10.2019