Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Over fem år investerer parterne tilsammen ca. 250 mio. kr. i udviklingen.

Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.

Grundlaget for samarbejdet findes i en partnerskabsaftale, som definerer de overordnede rammer og hovedindsatsområderne.

Hovedindsatsområderne er

  • Byomdannelse i Højer
  • Højer Byfond
  • Ruter, stier og formidling
  • Klimatilpasning langs Vidå
  • Klimatilpasning i Tønder midtby
  • Udvikling af erhverv og turisme i området

Status lige nu i de seks spor:​​​

Byomdannelse Højer:
Grøbleriet åbnede i Storegade 23 i april 2019
Erik Brandt Dam arkitekter er valgt som rådgiver til design og projektering af gader og byrum

Informationsmøder om byrum sommer/efterår 2019 

Højer Byfond
Frist for ansøgning: 15. august 2019
Pt: 65 ansøgninger

Ruter, stier og formidling:
Testversion af Marskstien åbnede 29. juni 2018 
Endelig version af Marskstien åbner 16. august 2019
Stisløjfer åbner 16. august 2019

Formidlingsstation på Højer Mølle åbner 16. august 2019 
Øvrige formidlingsstationer, fugleskjul, shelters med videre, åbner 2020 

Klimatilpasning Vidå:
Ansøgning til EU Life Nature forberedes og indsendes december 2019


Klimatilpasning Tønder:​​​​​​​

Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby, offentliggjort 5. november 2018 
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby bliver politisk behandlet 28. februar 2019
Totalrådgiver i udbud forsommer 2019
Møder med de tre prækvalificerede teams sommer 2019
Valg af totalrådgiver sensommer 2019
Projektering efterår/vinter 2019
Første spadestik primo 2020


Erhverv og turisme: ​​​​​​​

Opstart af Grøbleriet i Højer 

Opstart af netværksmøder i følgende netværk: Kunst og kunsthåndværk, overnatning, fødevarer. 
Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende
Produktion af indhold til samarbejdspartnere
Udvikling af den lokale/regionale madkultur og udvikling af overnatningskapacitet

Højergaard:
Realdania By og Byg er i gang med restaurering 
Åbning af Arla Fondens Madlejr med mere: Skoleåret 2019/2020 

Eventpulje:

​​​​​​​Næste ansøgningsfrist 1. august 2019

I 2019 er der givet tilsagn om støtte til følgende: 

Lyden Af Marsken: Tøndermarsk Soundtracks

Højer Art Jam 2019

Højer Efterskole: Unge sætter spor på Marskstien

The Society og Wildlife Artists: Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper 

Local Food Days 

Smag på Marsken 2019

Fælles fodslaw på Marskstien

 

 

​​​​​​​​​​​​​​

Siden er opdateret:
31.07.2019