Ruter og stier - Marskstien

Marskstien er en 54 km lang vandrerute i Tøndermarsken. På ruten oplever du marsklandskabet. Du går forbi sluser og pumpestationer, på toppen af diger, langs kanalerne og åer og igennem Tøndermarskens byer; Tønder, Møgeltønder, Højer og Rudbøl.

> Du kan læse mere om Marskstien på hjemmesiden om Tøndermarsken her, hvor du også finder et kort over ruten

​​​​​​Historien om Marskstien.

For at Tøndermarsken får udnyttet sit potentiale som kyst- og naturdestination, bliver der arbejdet med ruter, stier og tilgængelighed for både den brede kyst- og naturturist og den mere garvede vandreturist.

Etableringen af Marskstien, en trofæsti for vandrere på 54 km, blev skudt i gang på et borgermøde mandag den 18. september 2017. Her blev indsatsområdet "Nye ruter og stier" præsenteret, og der blev nedsat tre stilag, som arbejdede med at kvalificere de nye ruter og stier. Der blev nedsat et stilag for Marskstien, et stilag for stisløjfer ved Rudbøl/Nørremølle og et stilag for stisløjfer ved Højer. 

I sommeren 2018 åbnede Marskstien i en testversion. I sommeren 2019 åbner Marskstien i sin endelige version sammmen med flere stisløjfer og formidlingsstationen Højer Mølle. 

Støttepunkter og formidlingsstationer

For at styrke oplevelsen af Tøndermarsken er det nødvendigt at etablere en række støttepunkter, der formidler den lokale fortælling det pågældende sted, og oplevelser i lokalområdet. Det drejer sig blandt andet om: 

Højer mølle som adgangspunkt til Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet
Højer Mølle er et adgangspunkt for at opleve marskens byer, Tøndermarsken og nationalparken − her klædes man på med viden og inspiration. "Kom ind, for at komme ud" er et bærende princip. Med afsæt i områdets natur- og kulturhistoriske værdier arbejdes der med signaturhistorier, der skal bidrage til den samlede fortælling om nationalparken.

To store formidlingsstationer
Der arbejdes også med at opbygge to større formidlingsstationer ved Pumpestationen Lægan og slusebygningen ved Vidåslusen. Formidlingsstationerne er som udgangspunkt et ubemandet sted, hvor den besøgende kan søge viden og inspiration til oplevelser i umiddelbar nærhed af formidlingsstationen. 

Små formidlingsstationer
Udover to store formidlingsstationer arbejdes der med mindre formidlingsstationer, der fortæller om det konkrete sted, mulighederne for oplevelser og sender den besøgende videre til Højer Mølle og de store formidlingsstationer. 

Rekreative støttepunkter
Besøgende i Tøndermarsken har brug for en god formidling og en god infrastruktur. Men for at sikre en samlet god oplevelse, er der dog også brug for nogle basale faciliteter fra at kunne drikke kaffen i tørvejr og evt. overnatte i primitive shelters til toiletter og affaldshåndtering.

Formidlingsstationer og rekreative støttepunkter forventes færdige i 2020. Det er JAC Studios og No Parking der løser formidlingsopgaven.

 

Siden er opdateret:
30.06.2020