Ruter og stier - Marskstien

Marskstien er en 54 km lang vandrerute i Tøndermarsken, der blev indviet i juni 2018.

Den endelige version vil indeholde omfattene formidling, rekreative områder, fugleskjul og shelters. Disse åbner i sommeren 2019. 

Vi har brug for din hjælp til at gøre Marskstien endnu bedre. 
Deltag i vores brugerundersøgelse ved at downloade en app på din mobil. Klik på billedet herunder og følg anvisningen.

​​​​​​​

 

Eller scan denne QR-kode:

​​​​​​​​​​​​​​

Dine input former fremtidens oplevelser i Tøndermarsken

 

Tøndermarsken rummer en natur- og kulturarv af national og international værdi. 

Marskstien og de tilhørende formidlingsstationer skal hjælpe den besøgende med at afkode Tøndermarsken, dens sammenhæng med Nationalpark Vadehavet og hvor de særlige oplevelser findes.

Klik på billedet for at se folder og kort om Marskstien: 

​​​​​​​​​​​​​​

Marskstien og stisløjfer

Historien om Marskstien.

For at Tøndermarsken får udnyttet sit potentiale som kyst- og naturdestination, bliver der arbejdet med ruter, stier og tilgængelighed for både den brede kyst- og naturturist og den mere garvede vandreturist.

Etableringen af Marskstien, en trofæsti for vandrere på 54 km, blev skudt i gang på et borgermøde mandag den 18. september 2017. Her blev indsatsområdet "Nye ruter og stier" præsenteret, og der blev nedsat tre stilag, som arbejdede med at kvalificere de nye ruter og stier. Der blev nedsat et stilag for Marskstien, et stilag for stisløjfer ved Rudbøl/Nørremølle og et stilag for stisløjfer ved Højer. Der har i efteråret 2017 været afholdt flere møder i alle stilag.

I januar 2018 vandt Tegnestuen Schønherr opgaven om nye natur- og kulturoplevelser i Tøndermarsken. Totalrådgiveren blev valgt mellem fem rådgivnings teams og arbejder sammen med Svendborg Architects og Fuldendt Ingeniører.

Ud over den 54 km lange Marsksti, der åbner som en testversion 29. juni 2018, kommer Schønherr til at arbejde med de fysiske rammer for en formidling af områdets natur- og kulturhistorie ved Lægan Pumpestation og ved Vidåslusen. De skal arbejde med fugleskjul og shelters, flere lokale stisløjfer og rekreative støttepunkter. Disse åbner i sommeren 2019. 

Støttepunkter og formidlingsstationer

For at styrke oplevelsen af Tøndermarsken er det nødvendigt at etablere en række støttepunkter, der formidler den lokale fortælling det pågældende sted, og oplevelser i lokalområdet. Det drejer sig blandt andet om: 

Højer mølle som adgangspunkt til Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet
Højer Mølle bliver et adgangspunkt for at opleve marskens byer, Tøndermarsken og nationalparken − her klædes man på med viden og inspiration. "Kom ind, for at komme ud" er et bærende princip. Med afsæt i områdets natur- og kulturhistoriske værdier arbejdes der med signaturhistorier, der skal bidrage til den samlede fortælling om nationalparken.

Museum Sønderjylland er tovholder på denne del af projektet.

To store formidlingsstationer
Der arbejdes også med at opbygge to større formidlingsstationer ved Pumpestationen Lægan og slusebygningen ved Vidåslusen. Formidlingsstationerne er som udgangspunkt et ubemandet sted, hvor den besøgende kan søge viden og inspiration til oplevelser i umiddelbar nærhed af formidlingsstationen. 

Små formidlingsstationer
Udover to store formidlingsstationer arbejdes der med mindre formidlingsstationer, der fortæller om det konkrete sted, mulighederne for oplevelser og sender den besøgende videre til Højer Mølle og de store formidlingsstationer. 

Rekreative støttepunkter
Besøgende i Tøndermarsken har brug for en god formidling og en god infrastruktur. Men for at sikre en samlet god oplevelse, er der dog også brug for nogle basale faciliteter fra at kunne drikke kaffen i tørvejr og evt. overnatte i primitive shelters til toiletter og affaldshåndtering.

Formidlingsstaioner og rekreative støttepunkter forventes færdige i sommeren 2019. 

 

Siden er opdateret:
08.08.2018