Partnerskabsaftalen

​​​​​​​​​​​​​​

Partnerskabsaftalen danner grundlag for Tøndermarsk Initiativet. Aftalen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. august 2016.

Se aftalen med bilag

Partnerskabsaftale - fase 1 18.11.15

Siden er opdateret:
21.02.2018