Økonomi

Tønder Kommune, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Realdania og Nordea-fonden vil sammen sikre en investering på næsten 250 millioner kroner i et massivt løft af Tøndermarsken for at skabe en bæredygtig udvikling af området.

Finansieringsoversigt

Realdania: 65 mio. kr.

A.P. Møllen Fonden: 25 mio. kr.

Tønder Kommune: 111 mio. kr. (heraf bidrager kommunen selv med ca. 70 mio. kr. og har ansvar for at skaffe resten fra andre sider)

Nordea-fonden: 16,5 mio. kr.

Andre fonde: 10 mio. kr.

 

Finans disponering for hvert enkelt spor:

Byomdannelse Højer: 65 mio. kr

Byfond i Højer: 17 mio. kr.

Ruter og Stier: 33 mio. kr.

Klimatilpasning Vidå: 38 mio. kr.

Klimatilpasning Tønder: 51 mio. kr.

Erhverv og turisme: 15 mio. kr.

Siden er opdateret:
08.08.2018