Kernefortællingen

Tøndermarskens lige findes ikke andre steder i verden. Her på kanten til vandet og i kanten af landet er der enestående kulturarv. Og her er en så enestående natur, at den er på UNESCOS fornemme liste over verdensarv. Vi skal arbejde sammen om at bevare, beskytte og udvikle området med afsæt i disse uvurderlige skatte.

Sammen skal vi skrive næste kapitel i områdets fantastiske historie. En historie om uforglemmelige oplevelser i Tøndermarsken. En historie om et landskab, der er formet af en evig kamp med vandet. En historie om et løft af områdets unikke bygningsarv og et lokalt fællesskab i blomst. Og en historie om lokale fødevare- og turismevirksomheder, der opstår og vokser sig større. Ikke mindst bliver det en historie om udvikling i fællesskab og med stor respekt for naturen og områdets historie.

I Tøndermarsk Initiativet kommer vi til at arbejde med flere indsatsområder, hvor turisme er udpeget til at være vækstmotor for Tøndermarsken:

  • Vi forbedrer adgangen til Tøndermarsken med ruter og stier og løfter formidlingen af marskens historie, plante- og dyreliv.
  • Vi løfter Højer by som Porten til Tøndermarsken ved at restaurere de historiske huse, skabe nye byrum af høj kvalitet og fortælle byens historie gennem nye oplevelser.
  • Vi fremtidssikrer Tønder By og marsken mod oversvømmelser gennem klimatilpasning i Tønder og langs Vidåen. Det gør vi på en måde, som åbner mulighederne for nye oplevelser i marsken og i byens rum.

Med fælles indsats former vi fremtiden, så Tøndermarsken fortsat vil være et attraktivt sted at gæste, bo og arbejde. I dag og for kommende generationer.

Siden er opdateret:
08.08.2018