Højer Byfond

​​​​​​​

Formålet med Højer Byfond er at yde økonomisk støtte til restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige og fredede huse i Højer og derigennem styrke byens særegne kulturmiljø.

Bygningsejere i Højer kan løbende søge om støtte til restaurering gennem fonden. Ansøgningsskema og kriterier kan downloades via selvbetjeningslinks øverst på denne side.

Der kan blandt andet ydes støtte til at restaurere og sætte facader, vinduer og døre eller tag i stand – eller retablere bygningselementerne påny. 

Det er bestyrelsen for Højer Byfond, som vurderer ansøgninger og tildeler eventuel støtte. Der gives støtte fire gange om året.

Højer Byfonds bestyrelse består af

  • Eske Møller, projektleder og arkitekt m.a.a., formand, udpeget af Realdania
  • Preben Linnet, kommunalbestyrelsesmedlem, udpeget af Tønder Kommune
  • Anne Marie Overgaard, museumsinspektør, udpeget af Museum Sønderjylland
  • Steffen Jensen, foreningen Nordfrisiske/Vestslesvigske Ildsjæle, udpeget af foreningen

Ansøgningsfrister

Fristerne for at søge om støtte fra byfonden er:
  • 15. februar 
  • 15. maj 
  • 15. august 
  • 7. november
Kontaktperson er Caroline Albrechtsen, tlf. 74 92 91 96, e-mail: cla1@toender.dk
 
På kortet herunder finder du "Før/Efter" billeder, fra nogle af de projekter Højer Byfond har støttet: 
 
Siden er opdateret:
03.06.2020