Eventpulje

Tøndermarsk Initiativets eventpulje kan søges til støtte af arrangementer i og omkring Tøndermarsken

Puljen har en samlet økonomisk ramme på 500.000 kroner, fordelt med 100.000 kroner pr. år i årene 2017-2021. Uddelingerne fra puljen vil udgøre mellem 5.000 kroner og 50.000 kroner, og ansøgere skal bidrage med en kontant egenbetaling på minimum 25 procent.

Eventpuljen understøtter det lokale engagement og initiativ i overensstemmelse med visionen og indsatsen i Tøndermarsk Initiativet. Der kan søges til aktiviteter, der har en almennyttig karakter og kan søges af foreninger eller enkeltpersoner.

Ansøgningsprocedure

For at ansøge om midler fra eventpuljen skal man sende eller aflevere en ansøgning til projektkontoret. Der anvendes ikke ansøgningsskema, men ansøgere skal beskrive formål og målgruppe, de planlagte aktiviteter samt opstille budget og finansiering for aktiviteten. Det opfordres til, at man i ansøgningen besvarer følgende spørgsmål:

 1. Hvad er formålet med projektet?
 2. Hvordan understøtter projektet visionen og indsatsen i Tøndermarsk Initiativet
 3. Hvem er målgruppen for projektet
 4. Hvordan involveres området, borgerne og/eller besøgende helt konkret i projektet?
 5. Beskriv de konkrete aktiviteter i projektet.
 6. Indgår der i projektet et samarbejde med andre foreninger og institutioner?
 7. Beskriv konkret hvilken aftale I har om samarbejde.
 8. Budget og finansiering for projektet skal være detaljeret. Det skal fremgå tydeligt, hvad de søgte midler bliver brugt til. Beskriv også hvis der I projektet indgår yderligere kilder til medfinansiering?

Ansøgningsfrister fremgår nedenfor. Ansøgninger behandles af partnerskabsgruppen efter indstilling fra borgerdialoggruppen, og ansøgere vil modtage svar på ansøgninger efter partnerskabsgruppens behandling.

Ansøgningsfrister 2019:

 • ​​​​​​​1. februar
 • 1. april
 • 1. august
 • 1. oktober​​​​​​​

Send din ansøgning til ulpe9@toender.dk eller aflever den på projektkontoret, Storegade 13, 6280 Højer.

I 2019 er der pt. givet tilsagn om støtte til følgende: 

 • Lyden Af Marsken: Tøndermarsk Soundtracks
 • Højer Art Jam 2019
 • Højer Efterskole: Unge sætter spor på Marskstien
 • The Society og Wildlife Artists: Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper 
 • Smag på Marsken 2019
 • Local Food Days Tønder 2019
 • Fælles Fodslaw på Marskstien 
Siden er opdateret:
27.06.2019