Borgerdialoggruppe

Tøndermarsk Initiativet har oprettet Højer Borgerdialoggruppe, der har en rådgivende funktion i forhold til Tøndermarsk Initiativet. Medlemmerne af Højer Borgerdialoggruppe kan viderebringe idéer, ønsker mm. fra lokalsamfundet til Tøndermarsk Initiativet. Borgerdialoggruppens rolle og funktion er beskrevet nærmere i kommissoriet her på siden.

Højer Borgerdialoggruppe består af Hanne B. Sønnichsen, Jørn Petersen, Mette Mortensen, Ellen Mattesen og Peter Sønnichsen fra Højer-området.


KOMMISSORIUM FOR HØJER BORGERDIALOGGRUPPE
Medlemmer
Højer Borgerdialoggruppe består af fem medlemmer: to medlemmer udpeges af lokalrådet i Højer og tre medlemmer udpeges af foreningsforum i Højer.
Højer Borgerdialoggruppes rolle og funktion
Højer Borgerdialoggruppe har alene en rådgivende funktion i forhold til Tøndermarsk Initiativets aktiviteter. Tøndermarsk Initiativet har således mulighed for at søge rådgivning hos personer med stor lokal viden i specifikke spørgsmål og sager, hvor der er brug for en kvalificering af beslutningsgrundlaget for de beslutninger, der træffes i regi af Tøndermarsk Initiativet.
Det skal understreges, at borgerdialoggruppen ikke har nogen beslutningskompetence, men alene kan komme med input og rådgivning i forhold til de videre beslutningsprocesser i Tøndermarsk Initiativet.
Borgerdialoggruppen kan i dens funktion som rådgiver få adgang til oplysninger, der på tidspunktet ikke er offentlige, og hvor medlemmerne derfor har tavshedspligt.
Borgerdialoggruppen kan viderebringe idéer, ønsker mm. fra lokalsamfundet til Tøndermarsk Initiativet. Dialog og kommunikation om Tøndermarsk Initiativets fremdrift udgår direkte fra Tøndermarsk Initiativet.
Tøndermarsk Initiativets Eventpulje
Højer Borgerdialoggruppe er med til at rådgive omkring de indkomne ansøgninger til eventpuljen, før de indstilles til beslutning i Partnerskabsgruppen.
Møder
Borgerdialoggruppen mødes efter behov, ca. en gang om måneden. Tøndermarsk Initiativets projektsekretariat er referent på mødet.

Siden er opdateret:
26.06.2018