Genoptræning og rehabilitering

Er du lige blevet udskrevet fra sygehuset, eller har du en kronisk sygdom eller varig handicap, så kan et genoptræningsforløb være relevant for dig.

Ved indlæggelse eller ambulant kontakt på sygehuset vurderer lægen om du kan have gavn af et genoptræningsforløb og sender en genoptræningsplan til Træningsafdelingen. Hvis du har en kronisk sygdom kan du blive henvist fra egen læge. Egen læge kan ligeledes henvise dig til genoptræning, hvis du har været syg uden indlæggelse og ikke kan klare genoptræningen selv.

I Tønder Kommunes Træningsafdeling er vi et team af fysio- og ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og administrativt personale der samarbejder om planlægningen af et individuelt program til dig, hvor formålet er, at du opnår dit bedste funktionsniveau, så du lettere kan klare hverdagen. 

De fysiske, psykiske og sociale omgivelser ude såvel som hjemme har stor indflydelse på varigheden og resultatet af din genoptræning. Derfor udarbejder vi gerne et træningsprogram i samarbejde med din familie, venner og kollegaer. 

Træningsafdelingen har den 19. juni 2018 haft besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed hvor vurderingen efter besøget var i kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Læs tilsynsrapporten her

Siden er opdateret:
05.03.2019