Corona-virus

Genåbningen

Regeringen og Folketingets partier blev i maj 2020 enige om en samlet plan for genåbningen af Danmark. I Tønder Kommune følger vi i forbindelse med genåbningen Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af COVID-19 smitte.

Rådhuset åbnede igen onsdag den 27. maj

Rådhuset, som har været lukket siden 12. marts 2020, åbnede igen onsdag den 27. maj. 
>  Se åbningstiderne her

Jobcenteret, UIU og Kompetencecenteret

Beskæftigelsesområdet og ungdommens uddannelsesvejledning er åben for fysisk fremmøde, hvilket betyder, at man kan komme til samtale på Jobcenteret, Kompetencecenteret og Campus Tønder. Derudover kan man som ledig komme i virksomhedstilbud og kortere vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

Skole og dagtilbudsområdet

Skole og dagtilbuds området er åben, der vil dog være ændrede mødetider/ringetider i skolerne i maj og juni 2020.

Også klubtilbud for elever på 5. og 6. årgang er åbne som sædvanligt.

Der er indsat busser efter de ny ringetider. Nærmere oplysninger om de præcise afgangs- og ankomsttider oplyses gennem skolerne.

Hvis man har benyttet sig af frit skolevalg og går i skole i et andet distrikt end hvor man bor, kan man opleve at bustiderne ikke passer med de ny mødetider. I sådanne tilfælde kontaktes skolen og der laves individuelle aftaler.

Udendørs faciliteter stilles igen til rådighed for idræts- og foreningslivet

Tønder Kommunes udendørs faciliteter stilles igen til rådighed for idræts- og foreningslivets udendørsaktiviteter efter udmeldingen fra regeringen den 7. maj 2020. Foreningerne skal følge retningslinjerne fra deres hovedforbund til genåbningen. De enkelte foreninger melder mere konkret ud, hvilke aktiviteter de åbner op for og tidspunkt.

Bibliotekerne i Tønder Kommune er også gradvist genåbnet.

Læs mere om genåbningen på bibliotekerne

Haller blev omfattet af genåbningsplanen den 8. juni 2020.

Besøg på botilbud og døgninstitutioner

Det er igen muligt med besøg på udendørsarealer i Tønder Kommunes botilbud og døgninstitutioner. Kom kun efter aftale med lederen på det pågældende botilbud, og i det tidsrum, som bliver aftalt.

Der gøres opmærksom på, at selv om der udarbejdes retningslinjer for området, vil det i enkelte tilfælde være nødvendigt at tage individuelle hensyn med udgangspunkt i borgerens behov.

Der er udarbejdet en række overordnede retningslinjer: 

  • Generelle hygiejniske retningslinjer og principper om afstand, håndhygiejne, hoste- /nyse etikette og rengøring er fortsat gældende og altafgørende for at minimere smitte
  • Besøgende, der er syge eller har symptomer, skal blive hjemme
  • Der tilstræbes 1-2 besøgspersoner blandt nærmeste pårørende
  • Besøgene afvikles på tilbuddets udearealer, eks. beboerens egen terrasse. På bosteder, hvor det skønnes nødvendigt vil der blive opstillet telte. 
  • Følg venligst de anvisninger om, hvor du skal opholde dig under besøget
  • Alle besøg skal aftales forud med lederen på det pågældende botilbud, så de nødvendige ressourcer kan være til stede.

Gradvis genåbning af socialområdet

Sagsbehandlerne, som varetager samtaler med børn og unge starter er startet op med samtaler på rådhuset. Socialområdet er et såkaldt kritisk område, og har derfor været i funktion siden nedlukningen i marts 2020. 

Væresteder og beskæftigelsestilbud på socialområdet bliver gradvist genåbnet.

Gradvis åbning for sundhedsområdet

I Tønder Kommune er også åbnet gradvist op indenfor sundhedsområdet. Den gradvise åbning er iværksat indenfor forebyggende hjemmebesøg, genoptræning og sundhedsfremmende tilbud. Den gradvise åbning betyder, at sundhedsområdet bevæger sig fra primært vejledninger over telefon og video til flere fysiske møde med borgerne. 
 

Siden er opdateret:
19.06.2020