Storm

DMI's kriterier for varsel om storm

Dansk Meterologisk Institut varsler storm, når vindhastigheden (10 minutters middel) forventes at overskride 24 m/s ved de danske kyster.

Storm kan medføre skader på naturen i form af væltede træer og nedfaldende grene, skader på bygninger, tagkonstruktioner og nedfaldende tagsten. Det kan være forbundet med fare at opholde sig udendørs.

Gode råd om forebyggelse af stormskader:

  • Hvis du har indbo som f.eks. havemøbler, grill, parasol og krukker stående udendørs, er det en god idé at flytte disse ind i huset, et skur, en kælder eller lignende
  • Luk døre og vinduer til drivhuset
  • Hvis din bolig er under ombygning, bør du sikre, at bygningen er tilstrækkeligt afdækket, og at afdækningsmaterialet er korrekt anbragt og fastgjort
  • Sørg generelt for, at udsatte bygningsdele, haveanlæg, flagstænger m.v. er vedligeholdte

Du kan følge situationen på DMI's hjemmeside

Følg også Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter:

 

Siden er opdateret:
11.09.2017