Unge i Uddannelse

Unge i Uddannelse er en nyoprettet afdeling i Tønder Kommune

Afdelingen samler indsatser for 18-30 årige, og samarbejder og samskaber om at styrke de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse.

Unge I uddannelse giver borgeren én indgang til systemet – og én tovholder.

Vi samarbejder med borgeren, for at han eller hun bliver så selvhjulpen og selvstændig som muligt, og derved bliver i stand til bedre at mestre eget liv. Den unge bliver inviteret ind i alle facetter af sagsbehandlingen. Vi samskaber ved i fællesskab med borgeren at finde de bedste løsninger.

Unge i Uddannelse samler kompetencer fra Jobcenterets Ungeenhed, Børn og Ungeafdelingen, Psykiatri og Handicap Myndighed, Kompetencecentret, Integrationsafdelingen og Ydelsesafdelingen under ét tag, hvilket styrker og effektiviserer sagsbehandlingen.

Afdelingen arbejder aktivt med at skabe resultater gennem nytænkning, kreativitet og individuelt tilpassede løsninger.

Du kan også finde os på Facebook: www.facebook.com/UngeiUddannelseToenderKommune/

Se kontaktoplysninger i boksen "Kontakt os" i højre side.

Siden er opdateret:
03.10.2018