Startboliger

Er du mellem 18 og 24 år, og har du behov for rådgivning og støtte når du skal flytte i egen lejlighed, så er en startbolig måske noget for dig?

Overgangen til voksenlivet kan være en udfordring. Især hvis man har brug for lidt ekstra støtte. Tønder Kommune har gode erfaringer med at koordinere samarbejdet mellem kommunen og unge med behov for lidt ekstra hjælp. Som en del af samarbejdet har unge mulighed for at søge om en startbolig.

Hvad er en startbolig?

Startboligerne er en særlig type ungdomsbolig, som har det formål at sikre unge med forskellige grader af udfordringer en god start på voksenlivet i egen bolig. Der er tilknyttet en særlig voksenkontakt i form af en social vicevært.

Hvis du kan nikke ja til disse fire punkter, kan du søge om at komme i betragtning til en startbolig:

  • Du er mellem 18 og 24 år
  • Du har behov for bostøtte til selvstændigt at komme videre i tilværelsen
  • Du har behov for - og interesse i - at få en uddannelse eller et arbejde og et ønske om at blive i stand til at klare dig selv og aktiv tage del i samfundet
  • Du er indforstået med at indgå en samarbejdsaftale og en udviklingsplan og med at arbejde for at overholde den

Sådan kommer du i betragtning

  • Du skal bo i Tønder Kommune
  • Du skal være indstillet på at modtage støtte fra en social vicevært
  • Du skal være villig til at indgå en samarbejdsaftale med den sociale vicevært
  • Du skal være villig til at lave en plan for hvordan du gerne vil udvikle dig i den periode du bor i startboligen, og hvordan du målrettet vil arbejde på at skabe forandring i forhold til din nuværende situation

Lejekontrakten

Du indgår en tidsbegrænset lejekontrakt, som kan forlænges, hvis samarbejdsaftalen overholdes og udviklingsplanen følges. Du vil miste boligen, uanset løbetiden i kontrakten, hvis du ikke overholder aftalerne i samarbejdsaftalen og udviklingsplanen.

Sådan bliver du skrevet op

Du skal udfylde ansøgningsskemaet som du finder i "Betjen Dig Selv" boksen øverst på denne side. Når du har gjort det, vil du modtage en kvittering på din ansøgning, og du kan derefter forvente at blive kontaktet i løbet af en uges tid 

I egen bolig - Hvad nu?

Når du flytter ind i en startbolig, har du underskrevet en samarbejdsaftale, og laver sammen med den sociale vicevært en plan for hvilke mål du gerne vil nå, mens du bor i startboligen. Planen bliver jeres fælles arbejdsredskab, og det bliver ud fra den at I evaluerer det arbejde I har lavet og de mål I har nået. Herunder kan du se nogle af de roller, den sociale vicevært har.

Den sociale vicevært skal, sammen med den unge, arbejde på at den unge får en vellykket start i egen bolig og støtte op om at styrke den unges evner til at fastholde en bolig også på lang sigt. Yderligere skal den sociale vicevært hjælpe den unge til at få struktureret dagligdagen, så der både bliver tid til studier, arbejde, rengøring og til at skabe venskaber og netværk.

Hvad sker der, når du ikke mere kan bo i startboligen?

Samtidig med at du bor i en startbolig, vil du også få mulighed for at blive skrevet op til en almindelig bolig. Yderligere vil du blive opfordret til - og få hjælp til - at lave en opsparing til at etablere dig i en fremtidig bolig. På den måde vil du være bedre stillet til at kunne søge en anden bolig, når løbetiden på startboligen er udløbet.

Om startboligerne:

Alle boliger er beliggende på Ulriksalle i Tønder.  Du må ikke have husdyr i boligen.

Rettigheder og pligter:

Du har de samme beboerdemokratiske rettighe­der og forpligtelser, som andre lejere. Det vil sige, du skal overholde afdelingens ordensregler og andre rimelige påbud til sikring af god orden i afdelingen.

Se billeder af boligerne​​​​​​​ ​​her

Siden er opdateret:
19.08.2019