Specialundervisning

Elever med særlige behov

Alle folkeskoler i Tønder Kommune tilbyder specialundervisning til elever med særlige behov.

Distriktsskolelederen henviser eleven til specialundervisning på egen skole, når det vurderes, at elevens specialundervisningsbehov kan imødekommes lokalt på skolen.

Elever i massive vanskeligheder kan visiteres til et centralt og specialiseret undervisningstilbud.

Hvis en elev har brug for et centralt specialundervisningstilbud, skal

A. Distriktsskolelederen, hvor eleven er tilmeldt, indstille eleven til et centralt tilbud

B. Tønder Kommunes visitationsudvalg beslutter om eleven kan visiteres til et centralt tilbud

Indstilling sker på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering – læs mere her på PPR's hjemmeside.

Der er etableret centrale specialundervisningstilbud ved tre skoledistrikter samt på Tønder Ungdomsskole.

Skærbæk Distriktsskole, Afdeling Cassiopeia

  • Tilbud målrettet elever med massive vanskeligheder inden for autismeområdet
  • Tilbuddet er for elever i 0.-9. klasse

Toftlund Distriktsskole, Afd. Høllevang

  • Tilbud målrettet elever i vanskeligheder inden for det sociale, følelsesmæssige og personlige område samt for udviklingshæmmede elever
  • Tilbuddet er for elever i 0.-9. klasse

Tønder Distriktsskole, Møgeltønder Skole

  • Tilbud målrettet elever i vanskeligheder inden for det sociale, følelsesmæssige og personlige område samt for udviklingshæmmede elever
  • Tilbuddet er for elever i 0.-9. klasse

Tønder Ungdomsskole

  • Tilbud målrettet elever i vanskeligheder inden for det sociale, følelsesmæssige og personlige område samt for udviklingshæmmede elever
  • Tilbuddet er for elever i 7.-9. klasse

Har du brug for mere information?

Kontakt dit barns skole eller Marianne Garder, Børn og Skoleforvaltningen på 74 92 96 40 eller mga@toender.dk

Siden er opdateret:
29.06.2017