Skoleudsættelse

Ifølge folkeskoleloven skal et barn begynde i skole den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år.

Forældre har, hvis der er pædagogisk og udviklingsmæssigt belæg for det, mulighed for at ansøge om et års skoleudsættelse. 

Før I træffer beslutning om at søge om skoleudsættelse, anbefales det, at I taler med de pædagoger, som har med barnet at gøre i børnehaven eller ved sprogstimulering. Pædagogerne kender barnet rigtig godt og har kendskab til de forventninger, der stilles i skolen. 

Hvis der er tvivl om, at jeres barn skal skoleudsættes, vil det være en god idé under alle omstændigheder, at indskrive barnet i skole i februar. Det giver mulighed for at udskyde den endelige beslutning om at ansøge om skoleudsættelse indtil den 1. april.
 
Ansøgning om skoleudsættelse sker ved at benytte ansøgningen i "Betjen dig selv" boksen øverst på denne side. Det er forældrenes opgave at sørge for, at skemaet indeholder alle de nødvendige oplysninger. 

Dagtilbuddet skal, i samarbejde med jer forældre, udarbejde en handleplan for, hvordan barnets udvikling understøttes i det ekstra år i dagtilbuddet. I skal give samtykke til, at handleplanen vedlægges ansøgningen. 

Ansøgningsskemaet og handleplanen skal udfyldes på nettet og sendes til Børn og Skole.
 
Det er Specialpædagogisk Team i Tønder Kommune, der godkender eller afviser ansøgningen om skoleudsættelse. Specialpædagogisk Team kan gøre en udsættelse betinget af, at barnet indskrives i en børnehave. Bemærk at afgørelsen ikke kan ankes. 

Beslutningen om, hvorvidt der kan bevilges skoleudsættelse bliver meddelt forældrene pr. brev eller e-mail. 

Siden er opdateret:
10.10.2019