Ordblinde

Den 1. november 2017 holdt Børn og Skole i samarbejde med Tønder Biblioteket et fyraftensmøde vedrørende ordblinhed.

Herunder kan du se slides fra mødet:

 

Siden er opdateret:
06.11.2017