Modtageklasser

Modtageklasser i Tønder Kommune

Som følge af en ny lovgivning på området, indskrives alle elever af anden etnisk herkomst fra 1. august 2016 på den nærmeste distriktsskole. Skolens leder vurderer og beslutter i samarbejde med forældrene, hvordan den enkelte elevs undervisningstilbud skal organiseres.

En modtageklasse er et undervisningstilbud med et særligt fokus på undervisning i det danske sprog.
Undervisningen foregår på hold i et tæt samarbejde med den almenklasse, som eleven er indskrevet i.
På holdet vil der i starten af et skoleår højst kunne deltage 18 elever. Der er oprettet hold på distriktsskolerne i Tønder, Toftlund, Løgumkloster, Bredebro Filialskole samt Tønder 10.

Hvem kan blive indskrevet i en modtageklasse?

Elever, der enten ikke har noget kendskab til eller kun et meget begrænset kendskab til det danske sprog
og derfor ikke har mulighed for at få et fagligt udbytte ved deltagelse i almenundervisningen på grund af
elevens sprogkendskab. Elevens sprogkendskab og –færdigheder vurderes ved opstarten i modtageklassen og evalueres løbende
hver 3. måned

Hvor længe kan en elev modtage sin undervisning i en modtageklasse?

En elev kan højst tilbydes undervisning i op til 2 år i et modtageklassetilbud. Så snart elev, forældre og
medarbejdere er enige om, at eleven vil kunne få et fagligt udbytte af at deltage i undervisning inden for
almenområdet, udskrives eleven af modtageklassetilbuddet.

Hvilke tilbud er der til elever i modtageklasser efter skoletid?

Eleverne kan gå i Skolefritidsordning (SFO) på den nærmeste distriktsskole eller på den skole, hvor
modtageklassen er placeret.

Hvordan kommer eleven til og fra sit modtageklassetilbud?

Elevens behov for transport vurderes i forhold til de almindeligt gældende retningslinjer for transport af
elever i Tønder Kommune. Eleven får dækket udgifter til transport til og fra skole/ SFO. Dette gælder for en
daglig til- og frakørsel.

Hvordan er samarbejdet mellem dagtilbud og skole?

Hvis en elev har brug for at starte i en modtageklasse ved overgangen mellem dagtilbud og skole, inddrages
tosprogskonsulenterne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) efter behov.

Hvad sker der, når eleven stopper i sit modtageklassetilbud?

Eleven skal fortsætte med sin undervisning på den nærmeste distriktsskole. Ønsker eleven at fortsætte
med at modtage sin undervisning på den skole, hvor eleven gik i modtageklasse, kan dette ske i henhold til
de regler, der er gældende for frit skolevalg. Det betyder, at transportudgiften dækkes af forældre/værge.

Kontakt

Kontaktpersoner:

Modtageklasserne på Tønder Distriktsskole: Kent Roost List 23 62 49 19 kerl@toender.dk

Modtageklasserne på Toftlund Distriktsskole: Helle Søe 74 92 99 70 helsoe@toender.dk

Modtageklasserne på Løgumkloster Distriktsskole/ Bredebro Filialskole Bredebro Filialskole: Pernille Brown 74 92 83 00 perbro@toender.dk

Modtageklassen ved Tønder 10: Thomas Lyhne 74 92 83 99 tl22@toender.dk

PPR: Marianne F. Nielsen 74929475 pprmn@toender.dk Annelise Fogtmann 74 92 94 83 afo@toender.dk

Børn og skoleforvaltningen: Marianne Garder 74 92 96 40 mga@toender.dk

Siden er opdateret:
04.10.2016