Inklusion

Inklusion i Tønder Kommune

Alle elever i folkeskolen skal modtage undervisning så tæt på almenområdet som muligt.

Det betyder, at eleverne som udgangspunkt skal modtage undervisning på den nærmeste distriktsskole. Skolerne skal derfor ved prioritering af egne ressourcer skabe mulighed for, at også børn og unge i vanskeligheder, kan modtage en undervisning, som svarer til deres kompetencer og potentialer.

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og støtte skal derfor, så vidt det er muligt, finde sted inden for rammerne af den almindelige undervisning og dermed være en integreret del af de almene pædagogiske indsatser.

Børn og skoleudvalget besluttede i september, 2016, at fastsætte en kommunal ramme på 5% for den gruppe af elever, der kan ekskluderes til at modtage undervisning i et specialklassetilbud.

Denne beslutning blev truffet på baggrund af anbefalinger af en ekspertgruppe, som regeringen havde bedt om at evaluere inklusionsområdet på landsplan.

 
Siden er opdateret:
20.03.2017