Sagsbehandlingsfrister

Servicemål om besvarelse af henvendelser og sagsbehandling

I henhold til § 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Og i henhold til § 3 a skal sagsbehandlingsfristerne for afgørelser efter serviceloven offentliggøres på hjemmesiden.

Hvis forvaltningen ikke kan træffe en afgørelse inden for den tidsfrist kommunalbestyrelsen har fastsat, skal du have skriftligt besked herom. Samtidig skal det oplyses, hvor lang tid du kan forvente, at der vil gå, før forvaltningen kan træffe en afgørelse.

Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager din ansøgning og indtil afgørelsen er sendt til dig. Overholdelse af sagsbehandlingsfristerne forudsætter, at ansøgningen er korrekt udfyldt, at evt. frister overholdes og at den dokumentation, der er påkrævet, foreligger ved ansøgningen, eller er fremskaffet til tiden, når kommunen anmoder om det. Sagsbehandlingstiderne er generelle og gælder for 80-90 % af sagerne. Det betyder, at ansøgningerne behandles så hurtigt som muligt. Ved akut behov behandles sagerne med det samme.

Der kan imidlertid være sager, hvor den fastsatte behandlingsfrist ikke overholdes. Hvis dette er tilfældet, vil du blive oplyst herom og få begrundelsen for, at fristen ikke kan overholdes med oplysning om, hvornår afgørelsen bliver truffet. Det vil ofte være nødvendigt at indhente supplerende oplysninger, når en ansøgning er modtaget, således sagen bliver fuldt oplyst.

​​​​​​​

Siden er opdateret:
22.07.2019