Psykiatri og handicap

Du kan søge om et botilbud og/eller beskæftigelsestilbud, hvis du har sociale, fysiske og/eller psykiske problemer og har brug for pædagogisk støtte i hverdagen. Du kan også få støtte i din egen bolig i form af en hjemmevejleder. 

Har du kun brug for hjælp i en kortere periode eller har du et kronisk behov for hjælp kan du søge om botilbud. Botilbuddene i Tønder Kommune er specialiserede indenfor hver deres område. Ønsker du at søge et af nedenstående tilbud skal du kontakte Myndighedsafdelingen, som du finder her.

Handicapkørsel ved Sydtrafik

Døgntilbud

Voksen specialundervisning

Hvad er formålet med voksen specialundervisning?
Specialundervisningens formål er at give nye handlemuligheder - og at kompensere for funktionsnedsættelse - med henblik på at styrke graden af aktiv deltagelse i samfundslivet, herunder forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Hvem kan få voksen specialundervisning?
Voksen specialundervisning er undervisning for mennesker med for eksempel sent erhvervet hjerneskade eller generelle indlæringsvanskeligheder.

Hvad er mål og indhold for specialundervisningen?

 • Undervisningens mål er at give kursisten nye muligheder for et aktivt liv - og for øget deltagelse i samfundslivet.
 • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, potentialer og faglige niveau.
 • Undervisningens fokus er, at kursisten får et større alment og personligt grundlag at vælge og handle på.
 • Undervisningen foregår på små hold, og der opstilles mål og udarbejdes en individuel undervis­ningsplan.

Andre relevante oplysninger

 • Optagelse på et undervisningsforløb sker efter en visitationssamtale.
 • Undervisningen er gratis for borgere i Tønder Kommune.
 • Undervisningen foregår på Ribelandevej 62, 6270 Tønder.
 • Der kan ydes befordring jævnfør bekendtgørelse.
 • Der kan rekvireres pjecer over kurser.

Kontakt
Afdelingsleder Mona Rosenørn Engel.
74 92 83 30/51 49 05 99
Mail: mre@toender.dk /sigsoe@toender.dk

Beskæftigelse

 • Beskyttet beskæftigelse 
 • Aktivitet –og samværstilbud
 • STU
 • GUT

Læs mere på Handicap Løgumgårds hjemmeside

Erhvervet hjerneskade

 • Er du over 18 år og har fået en hjerneskade tilbydes du genoptræning og rehabilitering i samarbejde med Tønder Kommunes neuroterapeuter på Klosterparken.

Socialpsykiatri

 • Modtager du kontanthjælp og lider du af en sindslidelse, tilbydes individuel tilrettelagt rehabilitering, som varetages af Jobcentret. 
 • Modtager du pension og lider du af en sindslidelse kontaktes Solgårdens udekørende team

Støtte i eget hjem(§ 85)

Handicappolitik

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2009 en handicappolitik for Tønder Kommune.

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Et redskab til dig og dine hjælpere, når du skal lede og fordele arbejdsopgaverne for dine ansatte.

Rammeaftale

Rammeaftalen 2018

Rammeaftale 2018 består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale, samt en række tilhørende bilag.

Siden er opdateret:
06.12.2017