Myndighedsafdelingen

Oversigt over opgave- og ansvarsområder i myndighedsafdelingen

Myndighed varetager opgaver i forbindelse med ansøgninger om en række former for hjælp i henhold til sundhedsloven og serviceloven. Det kan for eksempel være socialpædagogisk bistand, plejebolig og tilskud til merudgifter. Nedenstående kan du se alle de opgaver der løses af Handicap og psykiatri i Tønder Kommune, samt hvilken paragraf der er gældende:

 • Generel råd og vejledning
 • SEL. § 85 hjemmestøtte
 • SEL. § 96 Borgerstyret Personlig Assistance
 • SEL. § 97 ledsagerordning
 • SEL. § 98 Døvblinde
 • SEL. § 99 Støtte- og kontaktperson
 • SEL. § 100 merudgifter 
 • SEL. § 102 Tilskud til behandling
 • SEL. § 103 beskyttet beskæftigelse
 • SEL. § 104 Aktivitets og samværstilbud
 • SEL. § 107 Midlertidig botilbud
 • SEL. § 108 Længere varende botilbud
 • SEL. § 109 Kvindekrisecenter
 • SEL. § 110 Forsorgshjem
 • SEL. § 114 Støtte til bil
 • Afgørelser vedr. førtidspension
 • Værgemål
 • Magtanvendelse
 • Domfældte
 • Køb af pladser uden for kommunen
 • Exit-samarbejde
 • PSP-samarbejde
 • Husvilde/udsættelsessager
 • Indsatte i fængsler
 • Omsorgstandpleje

Borgernes ansøgninger om hjælp behandles af social- eller sundhedsfagligt uddannede medarbejdere.

Oversigt over medarbejdere

Anette Ehmsen
74 92 94 70    

Anette Guldbrandt Matthiesen
74 92 94 24 
anegma@toender.dk

Berit Thomsen
74 92 94 19
sobt@toender.dk

Britta Christiansen
74 92 94 57
bc@toender.dk

Eva Vestergaard
74 92 97 77
eve@toender.dk

Iben Mølgaard
74 92 94 18
ibemoe@toender.dk

Inger Øder
74 92 91 44
ioe@toender.dk

Kristine Bredal Fredsted
74 92 94 23
kbf1@toender.dk

Laila Averhoff Møbes
74 92 90 96
lam@toender.dk

Preben Lauesen
74 92 94 13
prl@toender.dk

 

Siden er opdateret:
03.12.2016