Plejecentre

Når tiden nærmer sig, hvor der er behov for en plads på et plejecenter, er det vigtigt, at den ældre selv ønsker at flytte, så oplevelsen bliver positiv.

Når du eller et nært familie medlem ønsker at flytte på et plejecenter, skal du forinden sende et ansøgningsskema. Når ansøgningen er modtaget vil den blive behandlet og vurderet af Myndighedsafdelingen. Ved ansøgningen bliver der lagt vægt på, at der er tale om væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og der skal også være en helbredsvurdering ud fra et helhedssyn

Kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger 

I Tønder Kommune er der ni plejecentre:

På Richtsens Plejecenter og Plejecenter Toftegården er der specialpladser for demente.

Det er muligt at komme på dagcenter på følgende plejecentre: Digegården, Hjørnegården, Lindevang, Mosbølparken, Richtsens Plejecenter og Toftegården.

Desuden er der dagcenter for Social Rehabilitering på Seniorcenteret i Tønder.

Gå til Seniorcenterets hjemmeside 

 

Bolig i anden kommune


Ønsker man optagelse på plejehjem/plejebolig i en anden kommune end bopælskommunen, skal man først visiteres til optagelse på plejecenter/plejebolig i egen kommune i henhold til kommunens retningslinjer. Derefter sendes ansøgningsskemaet sammen med refusionstilsagn fra Tønder Kommune til den anden kommune. Ansøger får besked om afgørelsen.

Herefter vil visitationen vurdere din ansøgning.

Siden er opdateret:
09.11.2017