Vindmøller

Tønder Kommune har p.t. ikke udlagt nye vindmølleområder.

Vindmølleplanlægningen, herunder mål, retningslinjer og redegørelse, indgår som tema i tilblivelsen af Kommuneplan 2017-2029.

Se temaet om "Vindmøller i Tønder Kommune" under hovedoverskriften "Energi og klima" i forslag til Kommuneplan 2017-2029

Siden er opdateret:
08.10.2018