Temaplanstrategi

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 28.november 2019 endeligt vedtaget Temaplanstrategi – Nyt sommerhusområde på Rømø

> Temaplanstrategi - Nyt sommerhusområde på Rømø
> Bemærkninger til temaplanstrategien

Baggrunden for temaplanstrategigen er en ny invitation fra Erhvervsministeren om, at udlægge og omplacere sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af invitationen, besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en temaplanstrategi for udlæg af sommerhusområde på Rømø. Temaplanstrategien omhandler alene udlæg af et nyt sommerhusområde.

Området ved Sønderstrand er tidligere blevet udpeget som et af de områder, hvor der arbejdes for sommerhuse og Tønder Kommune ønsker fortsat at udvide sommerhusområdet Sønderstrand i den sydlige ende af Rømø med et areal på 8,2 ha. Området ligger i forlængelse af det eksisterende sommerhusområde og er i dag i drift som landbrugsjord. Med en grundstørrelse på 2.500 m² vurderes det, at området kan udstykke i omkring 30 nye sommerhusgrunde. Området er valgt på baggrund af placering med gå – og cykelafstand til både Sønderstrand, Vråby Plantage og Havneby. Placeringen sikrer god adgang til såvel strand og natur som bymiljø og infrastruktur. Projektet understøtter desuden det lokale erhvervs- og serviceliv i Havneby og den fortsatte udvikling af byens faciliteter.

Temaplanstrategien har været i offentlig høring i perioden den 4. september 2019 til den 30. oktober 2019. Der er i høringsperioden indkommet 8 bemærkninger. De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændring af planen.

Retsvirkninger
Temaplanstrategien er Kommunalbestyrelses holdning til kommunens fremtidige udvikling og har ingen retsvirkning over for den enkelte borger. 

Siden er opdateret:
26.11.2019