Planstrategi 2020

Planstrategi 2020

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2020 vedtaget Planstrategi 2020, med 30 stemmer for, og en imod. Planstrategi 2020 er offentliggjort den 17. juni 2020.

Med vedtagelsen har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal ske en fuld revision af Kommuneplan 2017-2029.

Planstrategi 2020 bygger på visionen i Tønder Kommunes Visions- og Strategiplan 2018-2022 – Tønder Kommune på forkant med udviklingen.

Planstrategien er kommunalbestyrelsens vurdering af de kommende års udfordringer og strategi for kommunens udvikling. Den danner desuden grundlag for den kommende fulde revision af Kommuneplan 2017-2029.

Planstrategi 2020 sigter mod den fysiske planlægning i kommunen og sætter fokus på fem områder i Kommuneplan 2017-2029.

  • Erhvervsliv og landbrug 
  • Turisme 
  • Mobilitet 
  • Bosætning 
  • Natur og landskab

> Planstrategi 2020 er digital og kan findes her 

Planen vil være retningsgivende for de kommende års politiske og administrative planlægningsarbejde. 
 

Siden er opdateret:
17.06.2020