Planstrategi 2020

Forslag til Planstrategi 2020 for Tønder Kommune.

Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2019 besluttet at sende forslag til Planstrategi 2020 i offentlig høring.

Forslag til Planstrategien er i høring fra den 8. januar 2020, til og med den 5. marts 2020.  

Forslag til Planstrategi 2020 bygger på visionen i Tønder Kommunes Visions- og Strategiplan 2018-2022 – Tønder Kommune på forkant med udviklingen.  

Forslaget er kommunalbestyrelsens vurdering af de kommende års udfordringer og strategi for kommunens udvikling. Den danner desuden grundlag for den kommende fulde revision af Kommuneplan 2017-2029. 

Forslag til Planstrategi 2020 sigter mod den fysiske planlægning i kommunen og sætter fokus på fem områder i Kommuneplan 2017-2029.

  • Erhvervsliv og landbrug
  • Turisme 
  • Mobilitet 
  • Bosætning
  • Natur og landskab

Forslag til Planstrategi 2020 er digital og kan findes her 

Planen vil være retningsgivende for de kommende års politiske og administrative planlægningsarbejde. 

Du kan sende kommentarer og bemærkninger til teknisk@toender.dk eller pr. brev til: Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder.

De skal være Tønder Kommune i hænde senest den 6. marts 2020. 
 

Siden er opdateret:
08.01.2020