Lokal Agenda 21

Lokal Agenda 21 sætter dagsordenen for en bæredygtig strategi i det 21. århundrede

Tønder Kommune arbejder for CO2 neutralitet. En stor del af indsatsen er af overordnet og strukturel karakter. Men kommunens indsats gør det ikke alene. Der er behov for at borgerne og kommunen arbejder sammen. Dialogen med borgerne om udvikling af innovative miljøløsninger er væsentlig for at fremme indsatsen. Aktiviteten skal bruges til miljøforbedringer for at opfylde kommunens målsætninger om klima og grøn vækst.

Tønder Kommune "feje for egen dør", igennem energieffektiv adfærd, indkøb og bygninger. Kommunen opsøger for eksempel energispild fra løbende toiletter, unødigt tændte lamper og tusind andre små tiltag rundt omkring i kommunens bygninger. En indsats der allerede i 2015 har sparet Tønder Kommune over en million kroner og unødvendig CO2 udledning.

Siden er opdateret:
27.06.2016