Lavbundsprojekter

Lavbundprojekter er støttet af

Hvorfor lave lavbundsprojekter

Lavbundsprojekter går ud på at tage tørveholdige jorde ud af omdrift. Formålet er at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre natur. Alle lavbundsprojekter gennemføres på basis af frivillig medvirken fra lodsejerne og med fuld kompensation for værditab på arealerne. 

Igangværende lavbundsprojekter:

Vi arbejder i øjeblikket på at få tilskud til gennemførelse af et lavbundsprojekt ved Kogsbøl Mose.

Afsluttede projekter

Forundersøgelse af lavbundsprojekt Søndersø ved Ubjerg, forundersøgelsen har vist at der ikke kan etableres et projekt under lavbundsordningen.

Forundersøgelse af et lavbundsprojekt på landbrugsjorde ved Kogsbøl Mose er afsluttet.

Mere om lavbundsprojekter findes på miljøstyrelsens hjemmeside under vandprojekter.dk eller kontakt miljømedarbejder i Tønder Kommune Simon B. Petersen – sbp2@toender.dk

 

Siden er opdateret:
15.01.2018