Helikopterflyveplads ved Rimmevej på Rømø

BAGGRUND
Tønder Kommune støtter op om udviklingen indenfor offshore energi, og vil derfor gennemføre planlægningen for en helikopterflyveplads på den vestlige side af Rimmevej på Rømø. Dette betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan samt dertilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for projektet. Der er indledningsvist udarbejdet en Natura 2000-konsekvensvurdering og en foreløbig støjberegning baseret på et muligt projektlayout.

Der er udarbejdet en baggrundsrapport, der viser betydningen af forstyrrelseseffekter afhængigt af helikopterens flyvehøjde.

Planforhold Rømø Heliport.

Helikopterflyvepladsen vil blive etableret på matrikel 1847 Kirkeby, Rømø på den vestlige side af Rimmevej. Pladsen dimensioneres til at kunne håndtere og servicere de mest gængse størrelser og typer af helikoptere brugt til offshore olie & gas samt vindenergi. Helikopterflyvepladsen vil omfatte et område til start og landing, to standpladser samt en hangar med blandt andet kontor- og mandskabsfaciliteter.

Helikopterflyvepladsen vil vejbetjenes nordfra så trafik igennem sommerhusområder undgås.

DELTAG I DEBATTEN
I henhold til planloven skal offentligheden have mulighed for at komme med ideer, forslag og bemærkninger til den foreslåede ændring af kommuneplanen og den kommende miljørapport. Formålet med debatten er at få eventuelle nye synspunkter og vinkler frem, så de kan komme i betragtning i den videre planlægning.

Der er offentlig debat i perioden fra den 4. oktober 2016 til den 1. november 2016.

 

Siden er opdateret:
04.10.2016