EU LIFE-projekter

Sølsted Mose EU Life-projekt

Tønder Kommune er projektansvarlig for Sølsted Mose-projektet.

Hønning Mose EU LIFE-projekt

Tønder Kommune er projektansvarlig for Hønning Mose projektet, som indgår i et stort EU støttet projekt sammen med 9 andre moser.

Kongens Mose EU LIFE-projekt

Tønder Kommune er projektansvarlig for projektet i Kongens Mose, som indgår i et stort EU støttet projekt sammen med 9 andre moser.

Siden er opdateret:
02.05.2016