Et fælles bud på Rømøs udvikling

Her kan du læse den nye udviklingsplan "Én fælles retning for Rømø 2025"

En ny ambitiøs udviklingsplan for Rømøs fremtid har nu set dagens lys. Planen med titlen ”Én fælles retning for Rømø 2025” blev præsenteret for offentligheden på et cafémøde i Havneby onsdag den 28. november.

Planen er blevet til i et samspil mellem myndigheder, foreninger, organisationer og lokale folk, og interessen for at deltage i arbejdet har været stor. Mange lokale kræfter har været inddraget og bidraget med viden, ideer og forslag til, hvordan den enestående og populære vadehavsø kan blive et endnu mere attraktivt sted at bo, besøge arbejde og drive virksomhed. Planen bygger derfor på et solidt og stærkt lokalt engagement.

Overordnet vision

I planen er der fokus på, hvordan den i forvejen stærke turisme på øen kan udvikles på en bæredygtig måde og være vækstmotor for nye arbejdspladser og øget bosætning.

Planen opstiller en overordnet vision om at styrke og videreudvikle Rømøs herlighedsværdier med naturoplevelser i særklasse, levende bymiljøer, spændende restauranter, cafeer, ativiteter, boligområder, butikker og virksomheder, der tænker nyt.

Sideløbende med øget vækst på Rømø og i Tønder Kommune skal processen og hele udviklingen frem mod 2025 også skabe opmærksomhed og gøre Rømø til rollemodel - et sted, hvor resten af Danmark henter inspiration.

Fem strategier

Udviklingsplanen opstiller fem strategier med forslag til konkrete indsatser. Hver især skal strategierne og indsatserne bidrage til at realisere den overordnede vision. De fem strategier handler om at:

  • styrke øens identitet
  • styrke naturoplevelserne
  • forskønne ankomsten til øen
  • styrke bymiljøet
  • amle kræfterne om udviklingsarbejdet

Udover vision, strategier og konkrete indsatser indeholder planen en stor mængde fakta om Rømø historie, landskab og natur, kulturmiljøer, mennesker, turisme og erhverv.

Du kan læse planen i sin helhed via linket herunder. Hvis du efter læsningen har bemærkninger eller kommentarer, er du velkommen til at maile dem til teknisk@toender.dk. Send dine bemærkninger eller kommentarer inden den 1. februar 2019.

Herunder kan også se det materiale, der blev anvendt ved præsentationen på mødet i Havneby den 28. november.

Én fælles retning for Rømø 2025

Præsentationsmateriale

Siden er opdateret:
11.12.2018