Ny skole i Skærbæk

I Skærbæk kan elever, forældre og personale se frem til en helt ny folkeskole. Den nye skole opføres i et område sydvest for Skærbækcentret. Skolen vil stå klar i 2020 og afløser til den tid den nuværende distriktsskole på Skolegade.

Første spadestik

Byggeriet af den nye skole er i gang. Ved et festligt arrangement på byggepladsen tirsdag den 30. april 2019 blev byggestart officielt markeret med første spadestik, træplantning og taler ved borgmester Henrik Frandsen og skolebestyrelsesformand Berit Andersen Gad.

Både elever, personale, forældre, naboer, politikere og ansatte ved kommunen var med til at markere starten på det hidtil største byggeri i Tønder Kommunes historie. 

Elevrådsformand Nikolaj Persson, skolebestyrelsesformand Berit Andersen Gad og formanden for Børn- og Skoleudvalget, Kim Printz Ringbæk, hjalp hinanden med at grave de første huller. Forinden havde elever fra indskolingen plantet træer til en ny skoleskov. Og så blev der ellers budt på lidt lækkerier i form af lakridspiber, frugt og juice.

Se video fra arrangementet her:

1. spadestik 1

1. spadestik 2

​​​​​

Baggrund

Baggrund

Politikerne har vurderet, at der er behov for en mere tidssvarende skole i Skærbæk. Det er ligeledes en politisk vurdering, at en ny skole på sigt vil medføre en bedre driftsøkonomi end renovering af den eksisterende skole.

Ved budgetaftalen for 2017 blev der derfor reserveret 90 mio. kr. til en ny skole, og på mødet den 30. marts 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen et konkret beslutningsgrundlag for etablering af skolen. Dermed traf politikerne den endelige beslutning om at sætte skoleprojektet i gang.

Se Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag

Se optagelse fra kommunalbestyrelsesmødet 30. marts 2017, pkt. 16

Hvornår er den nye skole færdig?

Den nye skole skal være færdig, så den er klar til skoleåret 2020/2021. Det betyder, at børn og voksne kan tage den nye skole i brug i august 2020, hvis byggeriet går efter planen.

Hvem har tegnet skolen?

30 arkitektfirmaer har deltaget i et prækvalificeringsforløb i 2017. Blandt disse blev fire teams udvalgt til at give et konkret bud på den nye skole ved en indbudt projektkonkurrence i august 2017.

Repræsentanter for de fire prækvalificerede arkitektteams var torsdag den 31. august 2017 på besigtigelse i området, hvor den nye skole skal bygges. Se video fra besigtigelsen

Forslagene fra de udvalgte arkitekter er i vinteren 2017/2018 bedømt af en dommerkomité, som enstemmigt valgte et forslag fra et team bestående af Friis & Moltke A/S som hovedrådgiver med Møller & Grønborg A/S, FM Bygningsdrift ApS, Rummets Sprog og Tækker A/S som underrådgivere. Resultatet blev offentliggjort ved et arrangement i Skærbækcentret den 27. februar 2018.

Læs mere om offentliggørelse af vinderprojektet her

Se dommerbetænkningen her

Dommerkomiteen havde følgende sammensætning:

Berit Andersen Gad, bestyrelsesformand for Skærbæk Distriktsskole
Borgmester Henrik Frandsen
Henrik Mehlsen, daværende formand for Børn- og Skoleudvalget
Bo Jessen, formand for Teknik- og Miljøudvalget
Lars Rytter, daværende kommunalbestyrelsesmedlem
Mathias Knudsen, kommunalbestyrelsesmedlem

Fagdommere:
Bo Lautrup, CUBO arkitekter
Suna Cenholt, Pluskontoret
Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg, Ejendom, Plan og Drift

Hvor skal skolen ligge?

Den nye skole kommer til at ligge på et område, som i daglig tale kaldes Oksens Mark. Oksens Mark er et meget stort grønt område, der ligger mellem Skærbæk Fritidscenter, villakvarteret Kagebøl og Hjemsted - Danernes Verden.

Ejerforhold

I flere medier har ejerforholdene for skolebyggeriet været omtalt. Beskrivelserne er ikke alle sammen helt i overensstemmelse med virkeligheden.

Flere medier oplyser f.eks., at kommunen er i fuld gang med at bygge en ny skole på et areal, som slet ikke tilhører kommunen. Et enkelt medie skriver endda, at skolen ved en fejl er blevet bygget på privat grund.

Virkeligheden er, at arealet, hvor selve skolen bygges, tilhører kommunen.

Men i forbindelse med udmatrikuleringen af den nye skole har det vist sig, at udenomsarealerne ved Skærbækcentret tilhører Foreningen Skærbækcentret, Fonden Skærbækcentret og kommunen i fællesskab. Alle parter troede, at kommunen var eneejer.

Dele af udenomsarealerne skal bl.a. anvendes til veje og stier ved den kommende skole. Derfor skal kommunen eje arealerne. Foreningen Skærbækcentret og Fonden Skærbækcentret har indvilget i at afhænde deres del af arealerne til kommunen for et symbolsk beløb på 1 kr. Desuden afholder kommunen udgifterne til tinglysning.

Hvad skal skolen hedde?

Skolen i Skærbæk hedder i dag Skærbæk Distriktsskole. Forventeligt vil skolen stadig væk hedde Skærbæk Distriktsskole, når den flytter i nye bygninger.

Hvad skal der ske med Cassiopeia?

Skolens afdeling for børn med autisme, Cassiopeia, bliver også en del af den nye skole. I byggeriet vil der selvfølgelig blive taget hensyn til de rammer, som er vigtige for børnene i Cassiopeia både indenfor og udenfor.

Holder den økonomiske ramme?

Den oprindelige ramme fra budget 2017 lød på 90 mio. kr. Det er i 2019 fremskrevet til 92,8 mio. kr.

Licitationen den 15. januar 2019 viste imidlertid, at det samlede projekt vil blive ca. 15 mio. kr. dyrere end forventet.

I februar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen derfor at tilføre projektet yderligere 9,9 mio. kr. Samtidig reduceres kontoen for uforudsete udgifter med 1,5 mio. kr., og arkitektfirmaet bidrager med 0,5 mio. kr. De resterende 3,1 mio. kr. findes ved besparelse på projektet.  

Har borgerne i Skærbæk mulighed for at komme med ideer til den nye skole?

En lang række foreninger fra Skærbæk har deltaget i et arrangement om den nye skole. Der var deltagelse af foreninger under Skærbæk Idrætsforening, Skærbæk Lokalråd og øvrige lokalråd fra gamle Skærbæk Kommune, Skærbæk Erhvervsråd og bestyrelsen fra Skærbæks daginstitutioner.

Foreningerne kom her med bud på, hvad de ønsker sig af den nye skole - både i forhold til at bruge skolens lokaler og i forhold til muligheder for at samarbejde med skolen.

Som en del af arrangementet blev der nedsat en følgegruppe, som løbende bliver involveret i arbejdet med den nye skole.

Hvordan bliver adgangen til skolen?

Skolen får tilkørsel fra Hjemstedvej via den private fællesvej mellem boligkvartererne Rytterfennen og Kagebøl. Vejen er i dag grusvej, men bliver asfalteret, og der anlægges en dobbeltrettet fællessti i den nordøstlige side. Samtidig bliver vejen opgraderet til kommunevej.

Adgangsvejen til den nye skole skal have nyt navn, og derfor er der udskrevet en navnekonkurrence for alle, der bor i postdistrikterne 6780 Skærbæk og 6792 Rømø.

Fristen for at indsende forslag er 15. september 2019. Send dit forslag, gerne med en begrundelse, på mail til teknisk@toender.dk.

Der er en lille præmie til vinderen.


Hvad skal der ske med den gamle skole?

Det er endnu ikke bestemt, hvad der skal ske med den gamle skole. I første omgang skal der jo også holdes skole frem til 2020 i bygningerne på Skolegade.

Der har været nævnt forskellige muligheder for, hvad der kan ske med bygningerne og grunden. Blandt mulighederne har været nævnt, at man kan sælge bygningerne eller, at man kan rive bygningerne ned og udstykke arealet til byggegrunde.

Kommer skolen og Skærbækcentret til at arbejde sammen?

Skolen og Skærbækcentret kommer til at ligge tæt på hinanden. Alle elever skal have idrætsundervisning og svømning i Fritidscentret. Skolen og Fritidscentret kan f.eks. også samarbejde om afvikling af store arrangementer, som skolen holder. Det vil Skole og Fritidscenter får god tid til at tale om de nye samarbejdsmuligheder i tiden frem til, skolen står færdig.

 

 

Siden er opdateret:
14.08.2019