Ny skole i Skærbæk

I Skærbæk kan elever, forældre og personale se frem til en helt ny folkeskole. Den nye skole opføres i et område sydvest for Skærbækcentret. Skolen vil stå klar i 2020 og afløser til den tid den nuværende distriktsskole på Skolegade.

Den politiske beslutning om at bygge ny skole i Skærbæk blev truffet af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

Brug for mere tidssvarende skole

Politikerne har vurderet, at der er behov for en mere tidssvarende skole i Skærbæk. Det er ligeledes en politisk vurdering, at en ny skole på sigt vil medføre en bedre driftsøkonomi end renovering af den eksisterende skole.

Ved budgetaftalen for 2017 blev der reserveret 90 mio. kr. til en ny skole, og på mødet den 30. marts 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen et konkret beslutningsgrundlag for etablering af skolen. Dermed traf politikerne den endelige beslutning om at sætte anlægsprojektet i gang.

Projektet skal gennemføres inden for den reserverede ramme på 90 mio. kr.

Se Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag

Se optagelse fra kommunalbestyrelsesmødet 30. marts 2017

Spørgsmål og svar

Vi vil løbende informere om byggeprojektet, bl.a. her på hjemmesiden, på sociale medier og via andre kanaler.

Nedenfor kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vi typisk får om skolebyggeriet. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at maile dem til Lisbeth Hoff på lishof@toender.dk. Hvis spørgsmålene har almen interesse, vil spørgsmål og svar blive tilføjet listen herunder.

Hvornår er den nye skole færdig?
Den nye skole skal være færdig, så den er klar til skoleåret 2020/2021. Det betyder, at børn og voksne kan tage den nye skole i brug i august 2020, hvis byggeriet går efter planen.

Hvornår begynder byggeriet af skolen?
Byggeriet af skolen begynder i januar 2019. I perioden fra 29. august til 22. november 2017 blev der gennemført en arkitektkonkurrence om byggeopgaven, og i tiden frem til byggestart i 2019 skal byggeriet projekteres og i udbud. 

Hvor skal skolen ligge?
Den nye skole kommer til at ligge på et område, som kaldes Oksens mark. Oksens mark er et meget stort grønt område, der ligger mellem Skærbæk Fritidscenter, villakvarteret Kagebøl og Hjemsted Oldtidspark. Det er endnu ikke besluttet præcist, hvor skolen skal ligge på Oksens mark. Som en del af byggeriet skal der laves arkæologiske undersøgelser i området. Resultaterne af de undersøgelser vil blandt andet være med til at bestemme præcist, hvor skolen kommer til at ligge.

Se kort

Hvilken adresse får skolen?
Skolens adresse er endnu ikke fastlagt.

Hvad skal skolen hedde?
Skolen i Skærbæk hedder i dag Skærbæk Distriktsskole. Forventeligt vil skolen stadig væk hedde Skærbæk Distriktsskole, når den flytter i nye bygninger.

Hvad skal der ske med Cassiopeia?
Skolens afdeling for børn med autisme bliver også en del af den nye skole. Alle skolens elever og afdelinger skal med ned på den nye skole. I byggeriet vil der selvfølgelig blive taget hensyn til de rammer, som er vigtige for børnene i Cassiopeia både indenfor og udenfor.

Hvem tegner skolen?

30 arkitektfirmaer har deltaget i et kvalificeringsforløb i forbindelse med arkitektkonkurrencen, og blandt disse blev fire teams udvalgt til at give et konkret bud på den nye skole i Skærbæk.

Repræsentanter for de fire prækvalificerede arkitektteams var torsdag den 31. august på besigtigelse i området, hvor den nye skole skal bygges. Se video fra besigtigelsen

Forslagene fra de udvalgte arkitekter er i vinteren 2017/2018 bedømt af en dommerkomité, som enstemmigt valgte et forslag fra et team bestående af Friis & Moltke A/S som hovedrådgiver med Møller & Grønborg A/S, FM Bygningsdrift ApS, Rummets Sprog og Tækker A/S som underrådgivere. Resultatet blev offentliggjort ved et arrangement i Skærbækcentret den 27. februar 2018.

Læs mere om offentliggørelse af vinderprojektet her.

Dommerkomiteen havde følgende sammensætning:

Berit Andersen Gad, bestyrelsesformand for Skærbæk Distriktsskole
Borgmester Henrik Frandsen
Henrik Mehlsen, fhv. formand for Børn- og Skoleudvalget
Bo Jessen, formand for Teknik- og Miljøudvalget
Lars Rytter, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem
Mathias Knudsen, kommunalbestyrelsesmedlem

Fagdommere:
Bo Lautrup, CUBO arkitekter
Suna Cenholt, Pluskontoret
Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg, Ejendom, Plan og Drift

Får borgerne i Skærbæk muligheder for at komme med ideer til den nye skole?
Den 18. maj deltog en lang række foreninger fra Skærbæk i et arrangement om den nye skole. Der var deltagelse af foreninger under Skærbæk Idrætsforening, Skærbæk Lokalråd og øvrige lokalråd fra gamle Skærbæk Kommune, Skærbæk Erhvervsråd og bestyrelsen fra Skærbæks daginstitutioner.

Foreningerne kom her med bud på, hvad de ønsker sig af den nye skole - både i forhold til at bruge skolens lokaler og i forhold til muligheder for at samarbejde med skolen.

Som en del af arrangementet blev der nedsat en følgegruppe, som løbende bliver involveret i arbejdet med den nye skole.

Hvordan bliver trafikforholdene ved skolen?
I arbejdet med trafikken ved skolen er det besluttet, at der skal være en opdeling af trafikken, så den tunge trafik: biler og busser og den lette trafik: fodgængere og cyklister holdes adskilt og får hver sin adgangsvej til skolen.

Der er lavet trafikanalyser omkring den nuværende skole for at se på trafikbelastningen i det daglige. Der er også beskrevet forventninger til trafikbelastningen ved den nye skole.

Det er endnu ikke afgjort, hvor den primære tilkørsel til skolen vil være. Samtidig med, at hele projektet om bygning af den nye skole kører, vil der blive lavet nye trafikanalyser og
etableret det nødvendige vej- og stisystem omkring skolen. 

Hvad skal der ske med den gamle skole?
Det er endnu ikke bestemt, hvad der skal ske med den gamle skole. I første omgang skal der jo også holdes skole frem til 2020 i bygningerne på Skolegade.

Der har været nævnt forskellige muligheder for, hvad der kan ske med bygningerne og grunden. Blandt mulighederne har været nævnt, at man kan sælge bygningerne eller, at man kan rive bygningerne ned og udstykke arealet til byggegrunde.

Kommer skolen og Skærbækcentret til at arbejde sammen?
Skolen og Skærbækcentret kommer til at ligge tæt på hinanden. Alle elever skal have idrætsundervisning og svømning i Fritidscentret. Skolen og Fritidscentret kan f.eks. også samarbejde om afvikling af store arrangementer, som skolen holder. Det vil Skole og Fritidscenter får god tid til at tale om de nye samarbejdsmuligheder i tiden frem til, skolen står færdig.

 

Siden er opdateret:
28.02.2018