Visse grupper danske statsborgere

Tilhører du en af følgende grupper, kan du have ret til danskundervisning på en sprogskole: 

  • herboende grønlændere og færinger over 18 år
  • danske statsborgere over 18 år med langvarigt ophold i udlandet, herunder personer, der er født af danske forældre med bopæl i udlandet. 

Det er din bopælskommune, der vurderer, om du har ret til danskundervisning. 
 

Danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning består af 250 timer fordelt på 5 forløb. På de fleste sprogskoler har du mulighed for at vælge, om du ønsker undervisning om dagen og/ eller om aftenen. 

Du har ret til at modtage arbejdsmarkedsrettet danskundervisning i op til 18 måneder. Gennemfører du forløbet indenfor 18 måneder, har du mulighed for at fortsætte på den almindelige danskuddannelse. Det kræver, at du starter almindelig danskuddannelse i umiddelbar forlængelse af, at du har gennemført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Du har i så fald ret til danskuddannelse i op til 3 år. 

Danskuddannelsen består af danskuddannelse 1, danskuddannelse 2 eller danskuddannelse 3 og det er sprogskolen, der vurderer, hvilken danskuddannelse du kan deltage i. Når du har bestået eksamen på den danskuddannelse, du er indplaceret på, har du ikke længere ret til gratis danskuddannelse.

Forlængelse af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Hvis du blive forhindret i at deltage i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (AMD) på grund af graviditet, barsel og adoption eller længerevarende sygdom, kan du søge om at få et ekstra forløb på 50 timer og forlænge uddannelsesperioden. Du ansøger om forlængelse ved at kontakte din bopælskommune. 

Forlængelse af danskuddannelse

Hvis du er startet på en danskuddannelse og er forhindret i at deltage i en længere periode, kan du søge om at få mere tid til din danskuddannelse ved at henvende dig til din bopælskommune.

Du kan søge om mere tid til danskuddannelse, med det samme du bliver forhindret eller senest når du igen har mulighed for at deltage i undervisningen.

Årsager der kan give mulighed for forlængelse af danskuddannelse:

  • din egen sygdom
  • alvorlig sygdom i familien
  • graviditet, barsel og adoption
  • manglende pasningsmulighed til dine børn
  • arbejde – sammen med andre forhold

Det er ikke altid muligt at få forlænget uddannelsesperioden, selv om du har et arbejde, da du som regel vil have mulighed for at følge undervisningen uden for arbejdstiden. Der kan være mulighed for at få forlænget uddannelsesperioden, hvis du arbejder mindst 30 timer om ugen, og dit arbejde og øvrige forhold betyder, at du ikke kan benytte dig af tilbuddet om danskuddannelse.

Kontaktoplysninger

Tønder Kommune Integration
integration@toender.dk
74 92 97 70 

 

Siden er opdateret:
03.12.2016