Nordiske statsborgere

Er du nordisk statsborger eller har du registreringsbevis efter EU-reglerne eller opholdstilladelse som arbejdstager, studerende, medfølgende ægtefælle eller au pair, har du ret til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (AMD) på et sprogcenter.

Danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning består af 250 timer fordelt på 5 forløb. På de fleste sprogskoler har du mulighed for at vælge, om du ønsker undervisning om dagen og/ eller om aftenen. 

Du har ret til at modtage arbejdsmarkedsrettet danskundervisning i op til 18 måneder. De 18 måneder tæller fra den dato, hvor du første gang er henvist til at starte den arbejdsmarkedsrettede undervisning. Gennemfører du forløbet indenfor 18 måneder, har du mulighed for at fortsætte på den almindelige danskuddannelse. Det kræver, at du starter den almindelige danskuddannelse i umiddelbar forlængelse af, at du har gennemført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Du har i så fald ret til danskuddannelse i op til 3 år. 

Danskuddannelsen består af danskuddannelse 1, danskuddannelse 2 eller danskuddannelse 3 og det er sprogskolen, der vurderer, hvilken danskuddannelse du kan deltage i. Når du har bestået eksamen på den danskuddannelse, du er indplaceret på, har du ikke længere ret til gratis danskuddannelse.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Hvis du blive forhindret i at deltage i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (AMD) på grund af graviditet, barsel og adoption eller længerevarende sygdom, kan du søge om at få et ekstra forløb på 50 timer og forlænge uddannelsesperioden.

Du ansøger om forlængelse ved at kontakte din bopælskommune.

Forlængelse af danskundervisning

Hvis du er startet på en danskuddannelse og er forhindret i at deltage i en længere periode, kan du søge om at få mere tid til din danskuddannelse ved at henvende dig til din bopælskommune.

Du kan søge om mere tid til danskuddannelse, med det samme du bliver forhindret eller senest når du igen har mulighed for at deltage i undervisningen.

Årsager der kan give mulighed for forlængelse af danskuddannelse:

  • din egen sygdom
  • alvorlig sygdom i familien
  • graviditet, barsel og adoption
  • manglende pasningsmulighed til dine børn
  • arbejde – sammen med andre forhold

Det er ikke altid muligt at få forlænget uddannelsesperioden, selv om du har et arbejde, da du som regel vil have mulighed for at følge undervisningen uden for arbejdstiden. Der kan være mulighed for at få forlænget uddannelsesperioden, hvis du arbejder mindst 30 timer om ugen, og dit arbejde og øvrige forhold betyder, at du ikke kan benytte dig af tilbuddet om danskuddannelse.

Kontaktoplysninger

Tønder Kommune Integration
integration@toender.dk
74 92 97 70 

 

Siden er opdateret:
03.12.2016