Vandråd

Vandråd

Vandrådenes opgave er at rådgive kommunerne om indsatser for vandløbene, så de kan opfylde målene i vandområdeplanerne.

Billede af en å

Vandrådenes opgave

Vandrådene skal arbejde med forslag til fysiske vandløbsindsatser i de vandløb, som risikerer ikke at opfylde målene i vandområdeplanerne på grund af dårlige fysiske forhold. Arbejdet skal være færdigt senest 22. september 2020. Desuden skal kommunerne og vandrådene bidrage til den miljørapport (SMV), som laves i forbindelse med arbejdet. 

Sekretariatskommuner

For hvert hovedvandopland er der valgt en sekretariatskommune. Tønder Kommune er sekretariatskommune for Vidå/Kruså. Det betyder, at vi skal stå for det administrative arbejde for vandrådet. Desuden skal vi samle alle vurderinger fra kommuner og vandrådet og sende det videre til staten.

Vidå/Kruså 

Tønder Kommune er sekretariatskommune. 

> Se sammensætning af vandråd her

Referater:

> Referat fra 4. vandrådsmøde Vidå/Kruså den 15. juni 2020 inklusiv bilag
> Referat fra 3. vandrådsmøde Vidå/Kruså den 26. februar 2020
​​​​​​​
> Referat fra 2. vandrådsmøde Vidå/Kruså den 30. januar 2020 inklusiv bilag
> Referat fra 1. vandrådsmøde Vidå/Kruså den 18. december 2019 inklusiv bilag

Vadehavet 

Esbjerg er sekretariats kommune.

> Læs mere om vandråd for Vadehavet på Esbjerg Kommunes hjemmeside 

Siden er opdateret:
01.07.2020