Vandløbsprojekter

Som en del af vandplanerne skal der i Tønder Kommunes vandløb foretages restaureringer. På denne side kan du læse mere om status for dette arbejde.

Forundersøgelser

Som første skridt skal der udarbejdes en forundersøgelse for den enkelte vandløbsindsats, hvor de tekniske muligheder for at gennemføre projektet belyses. I samme omgang undersøges de berørte lodsejeres holdning til projektet.

Forundersøgelsen danner baggrund for Tønder Kommunes efterfølgende vandløbsretlige behandling af sagen, når der skal gives tilladelse til projektet efter vandløbsloven.

Vi arbejder lige nu med følgende forundersøgelser:

Aktuelle forundersøgelser

Det oplyste nummer henviser til indsatsen i de statslige vandplaner. Du kan se indsatsernes geografiske placering på statens MiljøGIS under indsatsprogram.

Udlægning af groft materiale og udskiftning af bund

Vi er lige nu i gang med at undersøge muligheder for at udlægge gydegrus og større sten i en række vandløb. Formålet er at skabe så gode forhold for fisk og smådyr, at målet om god økologisk tilstand kan opfyldes. Lige nu er vi i gang med forundersøgelser af følgende vandløb:

 • N20 også kaldet Fiskbæk (o8184_a) – ca. 9 km
 • Renbæk (rib_1.10.02608) – ca.4 km
 • N24 (o8184_o) – ca. 7,5 km
 • Holbæk (o3753) – ca. 10 km

Etablering af Okkerrensningsanlæg

Vi undersøger også muligheden for at etablere søer, hvor okker kan bundfælles inden det når følgende vandløb:

 • Kisbæk/Landebybæk (o8184_q) – ca. 13 km
 • N24 (o8184_p) – ca. 6 km

Genslyngning

Vi undersøger lige nu muligheden for at genslynge dele af:

 • Renbæk (o8193_b) – ca. 2,42 km

Realiseringer

Næste skridt er realisering af projektet, herunder udbud og anlæg. Følgende projekter regner vi med at gennemføre i 2019:

 • Friskærbæk (o3571_y og o8184_g) – ca. 1,5 og 2,5 km.
 • Stubenbæk/Gånsagerbæk (o8193_d_y) – ca. 7,5 km.
 • Smedebæk (o8184_k) – ca. 8,5 km.
 • Skallebæk (o8184_c) – ca. 6,5 km.

Øvrige links på siden:

Mere information: Her kan du læse mere om Danmarks vandplaner 

 


 

Siden er opdateret:
21.03.2019