Olietanke

Her kan du læse om de ting du skal være opmærksom på, hvis du har en olietank. Er din tank lovlig og hvornår skal den sløjfes?

Ulovlige olietanke kan blive en dyr fornøjelse. Hvis din olietank er for gammel eller på anden måde ulovlig, skal du selv betale for oprydningen af forureningen i tilfælde af uheld!

Det er vigtigt, at du som ejer af en olietank sørger for, at tanken er i forsvarlig stand, og at den lever op til de fastsatte regler.

Tjek din BBR
Du kan hjælpe dig selv og kommunen, ved at tjekke oplysningerne om dine olietanke i BBR. Er oplysningerne ikke rigtige, send da oplysninger til os via Byg & Miljø. Som grundejer har du ansvaret for, at oplysningerne i BBR er rigtige.

Din forsikring dækker ikke en ulovlig olietank
Vær opmærksom på, at sker der uheld ved brugen af en ulovlig villaolietank, dækker den fælles villaolietanksforsikring ikke. Bruger du transportdiesel som fyringsmiddel dækker forsikringen heller ikke.

I tilfælde af uheld, skal du derfor selv betale for oprydningen af forureningen. Den fælles forsikringsordning gælder kun for olietanke, der anvendes til boligopvarmning.

Hvornår skal din olietank sløjfes?
På olietankens tankattest eller mærkeplade kan du aflæse tankens alder. Mærkepladen findes ofte øverst på håndtaget på overjordiske tanke og omkring påfyldningsstudsen på nedgravede tanke. Hvis du ikke kan aflæse alderen, men har godkendelsesnummeret, så kan du måske finde ud af, hvor gammel tanken er. Hvis du ikke kender alderen på din overjordiske olietank skal den sløjfes nu. Kender du alderen på tanken, så tjek sløjfningsterminerne for olietanke.

Sløjfning og etablering af olietanke
Sløjfning af din olietank skal meddeles skriftligt, senest 4 uger efter sløjfningen er foretaget. Opsætning af en ny olietank skal meddeles skriftligt, senest 14 dage inden etableringen. Oplysninger om etablering og sløjfning af olietanke, sendes via Byg & Miljø.

Hvis uheldet er ude og din olietank har været skyld i et oliespild på din ejendom, skal du straks ringe 112. Læs mere under akut forurening.

Læs mere om olietanke:

Lovgivning

Værd at vide om olietanke

Siden er opdateret:
24.07.2017