Kystbeskyttelse

Den 1. september 2018 trådte den ændrede lov om kystbeskyttelse i kraft, og administration af kystbeskyttelse overgik fra Kystdirektoratet til kommunerne.

Ansøgninger om kystbeskyttelse sendes digitalt til Tønder Kommune. Ved ansøgning om kystbeskyttelse skal der anvendes det lovpligtige ansøgningsskema jf BEK nr. 1060 af 21.08.2018. Ansøgningsskemaet samt en vejledning til udfyldelse af dette, kan du finde på denne side.

Vi gør opmærksom på, at din ansøgning samt vores afgørelse vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Vi er ligeledes forpligtet til at orientere naboer, andre berørte parter samt relevante myndigheder.

Yderligere information samt vejledning om forskellige former for kystbeskyttelse kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside:

Gå til Kystdirektorates hjemmeside

Ansøgningsskemaet og de tilhørende bilag skal sendes til Teknik og Plan på mail til teknisk@toender.dk

Det fremskudte dige

Siden er opdateret:
14.03.2019