Hobbybrug

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Hvad er et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold?

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er et dyrehold der ikke overskrider følgende størrelsesgrænser:

  • 2 køer med tilhørende kalve, 4 stykker andet kvæg, 4 heste med tilhørende føl, 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, 10 får med lam eller 10 geder med kid
  • 30 høns
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Kommunen kan afgøre, at et dyrehold må anses for at være erhvervsmæssigt, selv om størrelsesgrænserne er overholdt, hvis dyreholdet består af både dyr som nævnt i punkt 1 og 2 eller 3.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af ”Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter".

Erhvervsmæssig dyrehold

Du kan læse mere om "Landbrug og Miljø" under "Erhverv".

Siden er opdateret:
06.05.2016