Drikkevand, grundvand og badevand

Her kan du blandt andet læse om:

  • Kontrol af badevands kvalitet
  • Indvinding af vand
  • Indberetning af oppumpede vandmængder
  • Boring og brønd
  • Vandværker

Se mere i menuen til venstre.

Siden er opdateret:
05.01.2017