Livstestamente

I dit livstestamente har du taget stilling til, om du ønsker livsforlængende behandling 
Læs om Livstestamente

Behandlingstestamentet har afløst livstestamentet. Hvis du har et livstestamente, gælder det stadig, og du kan stadig ændre i dit livstestamente. Men fremover skal du oprette et behandlingstestamente for at sikre, at lægerne følger dine ønsker, hvis du ligger for døden og ikke selv kan give besked.

I Livstestamentet har du taget stilling til, om du ønsker livsforlængende behandling, hvis:

  • du er døende, og der ikke er chance for, at det ændrer sig
  • du på grund af svær invaliditet er varigt ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt.

Du kan altid fortryde og tilbagekalde et livstestamente, også mundtligt i forbindelse med en konkret behandlingssituation.

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse og evt. donorregistrering, livstestamente og behandlingstestamente.

Du kan oprette et livstestamente med NemID på sundhed.dk

Du kan også udfylde blanketten bagerst i folderen om livstestamenteordningen og sende den til Livstestamenteregistret

Du kan altid fortryde og tilbagekalde et livstestamente, også mundtligt i forbindelse med en konkret behandlingssituation.

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Lovgivning

Du kan læse om livstestamenter i sundhedslovens §26.

I bekendtgørelsen om livstestamenter kan du se de nøjagtige regler for livstestamenter.

I bekendtgørelse om behandlingstestamenter kan du læse om reglerne for behandlingstestamenter.