Visitationen

Få klar besked om hjemmehjælp, madservice m.m.

Ønsker du hjemmehjælp - eller har du brug for ændringer i din nuværende hjemmehjælp?

Har du behov for at komme med i madordningen? Har du brug for nødkald?

Så kan du kontakte en af kommunens visitatorer. Det er visitatorerne, der vurderer, om du for eksempel er berettiget til hjemmehjælp, eller om du kan komme med i madserviceordningen.

Det er også visitatorerne, der tager stilling til dine ønsker om ændringer i den hjælp, du får i dag.

Sådan kontakter du visitatorerne

Alice Fuglsang, tlf. 74 92 94 56, kl. 8.00 - 9.30

 • Visitering til hjemmeboende borgere. Visitering pleje- og ældrebolig
 • Skærbæk Syd, Øster Gasse, Lovrup, Tevring, Døstrup og Mjolden

Jette Thomsen, tlf. 74 92 80 10, kl. 8.00 - 9.30

 • Visetering til hjemmeboende borgere
 • Toftlund 

Helen L. Schmidt, tlf. 74 92 94 95, kl. 8.00 - 9.30

 • Visitering til hjemmeboende borgere
 • Agerskov, Løgumkloster, Bedsted

Hanne Sørensen, tlf. 74 92 96 49, kl. 8.00 - 9.30

 • Visitering til hjemmeboende borgere
 • Tønder Vest og Øster Højst

Joan S. Toft, tlf. 74 92 94 93, kl. 8.00 - 9.30

 • Visitering til hjemmeboende borgere
 • Bredebro, Ballum, Rømø og Skærbæk

Marianne Bogh, tlf. 74 92 94 87, kl. 8.00 - 9.30

 • Visitering til hjemmeboende borgere
 • Tønder Øst og Visby

Mie Skak, tlf. 74 92 82 21, kl. 9.00 - 12.00

 • Udskrivelse fra sygehus, visitering til pleje- og ældrebolig
 • Tønder Øst, Bredebro og Kortidscenter Syd

Heidi J. Petersen, tlf. 74 92 82 25, kl. 9.00 - 12.00

 • Udskrivelse fra sygehus
 • Tønder Vest og Skærbæk

Trine Eskildsen, tlf. 74 92 82 22, kl. 9.00 - 12.00

 • Udskrivelse fra sygehus
 • Løgumkloster, Toftlund og Korttidscenter Nord

Ingrid Olufsen, tlf. 74 92 94 96, tirsdag - fredag kl. 8.00 - 9.30

 • Visitering til pleje- / ældreboliger
Siden er opdateret:
07.03.2019