Tilsyn med leverandører af hjemmepleje

Uanmeldte kommunale tilsyn med hjemmeplejedistrikterne og de private leverandører

Tilsynspolitik for tilbud efter Lov om social service § 83

Den Kommunale Hjemmepleje

2019

 

Private leverandører

 

Risikobaseret tilsyn med patientsikkerheden fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Siden er opdateret:
12.03.2020