Madservice

Du har mulighed for at få madservice, hvis du ikke er i stand til selv at lave mad.

Det er visitationen i Tønder Kommune, der vurderer dit behov og bestemmer, om du kan få madservice

Madservice består i, at du en gang om ugen får leveret mad i form af færdigretter. Maden er kølet ned og skal opvarmes, inden du spiser den. Den består af hovedretter og biretter.

Du kan få madservice, hvis du ikke er i stand til selv at tilberede mad. Hvis der er en anden i husstanden, der kan tilberede mad, kan du ikke få madservice.

Prisen på madservice fastsættes politisk hvert år som en takst. Den aktuelle pris kan findes i Tønder Kommunes takstblad.

I Tønder Kommune er der to leverandører af madservice: Tønder Fælleskøkken og Det Danske Madhus. Du kan få mere at vide om muligheder for diætkost og udvalget af retter hos visitationen.

 

Siden er opdateret:
02.01.2020