Demens

Hvad er demens og hvilke tilbud er der i Tønder Kommune til borgere med demens og deres pårørende

 

Fakta om demens

Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom.

Demens er ikke specifik sygdom, idet mange sygdomme kan medføre demens. Ligeledes skal det understreges, at demens ikke er en naturlig del af alderdommen - demens skyldes sygdom.

Adfærd og humør

De fleste personer med demens har påvirket adfærd og humør, hvilket hænger sammen med

 • nedsat koncentrationsevne
 • glemsomhed og hukommelsesbesvær
 • evnen til at finde ord og benævne ting
 • evnen til at tolke sanseindtryk
 • evnen til at finde vej
 • evnen til at udføre praktiske ting
 • initiativ og handlekraft

Behandling og hjælp i hverdagen

En person med demens mister gradvist evnen til at tage vare på egne forhold og interesser. Personen får derfor, udover behov for lægefaglig og tværgående behandling og opfølgning, også tiltagende behov for hjælp og støtte i hverdagen og social indsats. Inddragelse af pårørende er derfor særdeles vigtig, ligesom det er vigtigt at have fokus på, at pårørende kan blive belastet og have behov for hjælp og aflastning.

Diagnose

Sygdomme som kan give en demenstilstand

 1. Sygdomme, hvor der sker en gradvis, oftest langsom nedbrydning af hjernen og dens funktioner. For eksempel Alzheimers, frontotemporal demens eller Lewi body demens.
 2. Sygdomme som giver forstyrrelser i hjernens blodforsyning eller blodkar. Forstyrrelserne kan for eksempel skyldes blodpropper, blødninger eller forsnævringer af hjernens blodkar.
 3. Andre sygdomme, der kan ledsages af demens eller kognitive forstyrrelser, for eksempel kronisk b-vitaminmangel eller forgiftningstilstande for eksempel alkohol.

Fælles for disse sygdomme er, at borgerne med demens kan have meget forskellige forløb og flere faktorer spiller ind i forhold til, om personen får behov for hjælp fra kommunen og i hvilket omfang.

Det er således vigtigt at se på hvilke behov og ikke alene diagnoser, borgerer med demens har i udviklingen af området.

Hvad kan du selv gøre

En sund livsstil er ingen garanti. Men du kan måske nedsætte din risiko for demens ved at:

 • være fysisk aktiv flere gange om ugen
 • lade være med at ryge
 • spise varieret, grønt og ikke for meget
 • drikke alkohol med måde
 • søge udredning og behandling ved tegn på depression
 • forebygge forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, fedme og sukkersyge
 • holde hjernen i gang
 • være selskabelig.

Kontakt en demenskoordinator

Har du brug for råd og vejledning kan du kontakte en demenskoordinator

 • Ingrid Jørgensen på telefonnummer 20 57 73 78
 • Heidi Clausen på telefonnummer 20 17 05 94

Mulige symptomer

 • Svækket hukommelse
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med sproget
 • Manglende orientering i tid og sted
 • Dårlig eller nedsat dømmekraft
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Ting forkerte steder
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Ændringer i personligheden
 • Mangel på initiativ

Gode råd

 • Gå til lægen, hvis du er bekymret om det kan være demens
 • Vær åben omkring sygdommen
 • Tag kontakten og tilbyd din hjælp. Vær tålmodig. Når du stiller spørgsmål, så giv tid til at svare. Undgå lange sætninger og mange spørgsmål
 • Vær til stede i nuet, dyrk det nære for eksempel gå en tur, holde i hånd, stillestund sammen, se billeder, læse højt, oplev kunst eller naturen sammen
 • Fremhæv de ting, der lykkedes, og undgå at irettesætte
 • Se mennesket - ikke sygdommen
 • Bevar kontakten til andre
 • Søg viden om demens.

Demenscafe 2020

Det er en stor udfordring med mange følelser involveret, når en af dine nærmeste bliver ramt af demens. Men du er ikke alene, for faktisk lever 400.000 danskere med en demensramt i familien. 

I demenscafeen får du:

 • Mulighed for at møde andre pårørende 
 • Viden om, hvad demens er 
 • Plads til at tale om de ting, der er svære i dagligdagen 
 • Viden om, hvad Tønder Kommune kan tilbyde jer af støtte/hjælp 

Det er gratis at deltage, og vi hjælper meget gerne med en besøgsven/demensaflaster, mens du er af sted, så din pårørende ikke skal være alene. I pårørendecafeen vil der altid være to frivillige værter til stede og mulighed for at møde Tønder Kommunes demenskoordinator.

Demenscaféerne er etableret i samarbejde mellem Selvhjælps Sydvest, og Tønder Kommune.

Demenscafé i Tønder:

Mød op på Seniorcenteret, Ribelandevej 39, Tønder kl. 10 – 11.45 på følgende torsdage:

 • 13. februar: Hvilke aktiviteter kan man som pårørende lave sammen med borgeren med en demenslidelse. Oplæg ved demenskoordinator Heidi Clausen og Marte Meo konsulent Ruth Lund
 • 12. marts: Medarbejder fra biblioteket oplæg om litteratur om demens. 
 • 23. april :  Social samvær og evt. oplæg.
 • 4. juni FÆLLES i Toftlund: Oplæg ved Den Pædagogiske Klovn IBI som sætter mennesket i centrum ved det anerkendende møde. 

Demenscafé i Toftlund:

Mød op på Solvej 2, 1. sal i Toftlund kl. 10 – 11.45 på følgende torsdage:

 • 30. januar: Lokalkonsulent fra Alzheimer foreningen Jette Damgaard Jeppesen holder oplæg
 • 27. februar: Hvilke aktiviteter kan man som pårørende lave sammen med borgeren med en demenslidelse. Oplæg ved demenskoordinator Ingrid Jørgensen og Marte Meo konsulent Ruth Lund
 • 26. marts : Medarbejder fra biblioteket oplæg om litteratur om demens. 
 • 7. maj: Social samvær og evt. oplæg.
 • 4. juni Fælles i Toftlund: Oplæg ved Den Pædagogiske Klovn IBI som sætter mennesket i centrum ved det anerkendende møde. 

 

Læs mere om demenspolitikken i Tønder Kommune   

Læs pjecen om Marte Meo

Lang film

Kort film

 
Siden er opdateret:
29.03.2019